Fem «strålende år» for boligmarkedet

Publisert

Akademiker, foreleser og «forståsepåer»  spår om «fem strålende år» for boligmarkedet i Spania. Bernados har gjentatte ganger blitt sitert i spanske medier om det spanske boligmarkedet. Han sier det beste tidspunktet for å kjøpe er nå, da både priser, salgsvolum og etterspørsel vil øke.


Nøkkelen til de positive utsiktene er den lave renten. Både små og store investorer velger allerede å investere i eiendom fremfor verdipapirer, fond og bankinnskudd. Å handle eiendom nå som prisene har løftet seg noe fra «bunnen» kombinert med lav rente og positive utsikter for boligmarkedet gjør investeringer i bolig i Spania både sikkert og lønnsomt.


Kjøp for å leie ut

Gonzalo Bernardos påpeker også at de lave rentene gjør det billigere å kjøpe enn å leie. Så kan kan ganske trygt kjøpe for å leie ut og betale ned lån på denne måten. Man kan også låne penger i Spanske banker til fastrente og på den måten «forsikre» seg mot en eventuell renteøkning på sikt.


Størst «spansk» etterspørsel

Bolig-eksperten sier det vil være mest nasjonal etterspørsel som vil drive økningen i pris og etterspørsel fremover. Utlendinger har vært svært aktivte siste årene i deler av Spania, og man regner med at etterspørselen fra utlandet vil minske noe ettersom så mange utlendinger nå har gjort sine kjøp og nye må komme til. Blant utlendinger har det vært noe «opphopet» etterspørsel, som ble løst ut 2014 – 2015, da mange satt på gjerdet mens prisene falt og kjøpte mens markedet var på bunn.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter