Sentralbanken mener man må bygge flere boliger i Spania

Publisert

Direktøren for Spanias sentralbank, Pablo Hernández de Cos, understrekte onsdag at Spania lider av et “tilgjengelighetsproblem” når det gjelder boliger. Eneste måten å løse det på er å øke det tilgjengelige boligtilbudet. I Spania har stigende boligpriser ført til at store deler av befolkningen, primært unge, sliter med å komme seg inn i boligmarkedet.

Vi mener at problemet ligger i tilbudet, og derfor vil ingen tiltak som ikke går i retning av å oppmuntre og fremme tilbudet, heller ikke fra offentlig sektor, løse problemet. Og jeg mener også at det er svært viktig å ta dette på alvor på et tidlig tidspunkt, for vi vet alle hvilke hull som finnes i byggebransjen: Man kan hevde at man kan tette gapet mellom tilbud og etterspørsel på svært kort tid, men det kommer ikke til å skje på flere år“, advarte han under en konferanse i Barcelona.

Selv om han ikke uttrykkelig påpekte dette, hørtes budskapet ut som en tilbakevisning av politikken som tar sikte på å begrense leieprisstigningen, som for eksempel den nylige statlige boligloven for utsatte områder, som foreløpig bare Katalonia har besluttet å ta i bruk. I april i fjor advarte Hernández de Cos faktisk om at denne loven “kan ha negative effekter på tilbudet og dermed ende opp med å ha motsatt effekt av den tiltenkte”.

Sentralbanksjefen erkjenner at den spanske sentralbanken er “bekymret” for boligproblemet, og at den har viet et eget kapittel til dette i sin kommende årsrapport. I motsetning til andre ganger er han ikke bekymret for innvirkningen på den finansielle stabiliteten, ettersom bankene gir boliglån på “svært forsiktige vilkår”, men snarere for de sosiale og økonomiske konsekvensene. “Det vi må fokusere på, er å legge forholdene til rette for at tilbudet kan mobiliseres”, sier han.

Virkningen av å utsette pensjonsalderen

Hernándes de Cos kunngjorde også at den spanske sentralbankens årsrapport også inneholder en analyse av effekten av tiltakene regjeringen har iverksatt for å utsette den effektive pensjonsalderen. Han forsikret at disse tiltakene har hatt “en viss effekt”, men presiserte at de ikke har vært tilstrekkelige til å dekke det fremtidige underskuddet i systemet som kongressens beslutning om å knytte pensjonene til inflasjonen innebærer. Han understreket også at det “ikke er den mest hensiktsmessige måten å dekke dette underskuddet med høyere trygdeavgifter”, slik regjeringen ønsker, blant annet på grunn av Spanias høyere arbeidsledighet sammenlignet med resten av eurosonen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter