Lavere bygge-aktivitet

Publisert

Etter å ha ledet an i byggingen i Europa i flere år før finanskrisen, sakker Spania nå akterut. Landet bygger i dag en tiendedel så mange boliger som før 2008, til tross for den akutte boligmangelen i store deler av landet.

I årene før den globale finanskrisen i 2008 opplevde Spania en byggeboom, drevet frem av omfattende utlåning og spekulative investeringer. Denne overproduksjonen førte til en enorm boligboble som sprakk da krisen var på sitt høyeste. Virkningene av krakket merkes fortsatt i det spanske boligmarkedet i dag. Ifølge sentralbanken Banco de España vil det være behov for minst 600 000 nye boliger innen 2025 for å gjenopprette balansen i markedet.

Situasjonen i Spania er ikke unik i Sør-Europa. Land som Italia og Hellas opplever en lignende nedgang i boligproduksjonen, mens Portugal opplever en viss bedring. Alle disse landene opplevde en sterk ekspansjon i boligbyggingen, etterfulgt av en kraftig nedgang da finanskrisen slo inn. Det spanske boligmarkedet sies å være spesielt preget av en skarp kontrast mellom tidligere tiders overflod og dagens boligmangel.

Nord- og mellomeuropeiske land som Tyskland, Polen og Sverige viser derimot en positiv trend, med en økning i boligbyggingen sammenlignet med tidligere tiår. I Spania peker eksperter på flere faktorer som bidrar til den langsomme oppgangen. Blant disse er den alvorlige mangelen på byggbare tomter og de høye kostnadene ved kjøp av tomter de mest fremtredende. I tillegg kommer problemer med å skaffe finansiering og en byråkratisk og tidkrevende prosess for å få byggetillatelse, som i noen tilfeller kan ta opptil 18 måneder. Disse hindringene er en viktig årsak til at nye boligprosjekter kommer i gang så sakte.

Ifølge representanter fra bransjeorganisasjonene er det også en betydelig mangel på arbeidskraft i bygg- og anleggssektoren. Denne mangelen på fagarbeidere er delvis et resultat av at byggebransjen har blitt mindre attraktiv for yngre arbeidstakere.

For å løse disse utfordringene anbefaler byggeledere å følge eksemplet fra land som Østerrike, der hovedstaden Wien har klart å skape en bærekraftig modell for rimelige boliger gjennom en målrettet boligpolitikk. Wien har bevilget like mye penger til boligbygging som hele Spania, noe som ifølge mange spanske byggentreprenører gjenspeiler manglene i hjemlandet deres.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter