Boligprisene opp i tredje kvartal

Publisert

Boligprisene i Spania fortetter å øke. Det viser tall fra det spanske statistikkbyrået INE. Etter juli, august og september lå prisnivået 4,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Den kvartalsmessige økningen er til sammenlikning på 0,7 prosent, mer beskjedent enn økningen fra første til tredje kvartal da prisene gikk opp med 4,2 prosent. Tendensen er imidlertid klar. Etter hele seks år med sammenhengende prisfall går kurven oppover og har gjort det de siste seks kvartalene på rad.

Prisstigningen gjelder for alle Spanias regioner. I følge Instituto Nacional de Estadística (INE) har den største økningen vært å se på Balearene (8,4 prosent), etterfulgt av Madrid (6,9 prosent) og Catalonia (6,1 prosent). Til sammenlikning har den mest beskjedne prisstigningen vært i La Rioja (0,9 prosent), Aragon (0,9 prosent) og Baskerland (1,0 prosent). I Comunidad Valenciana der Costa Blanca hører hjemme har eiendomsprisene økt med 2,1 sammenliknet med i fjor.

 

Boligsalget opp 2,7 prosent

Prisøkningen i markedet har sammenheng med at det nå selges stadig flere boliger i Spania. I følge INEs beregninger ble det i september måned solgt 13,5 prosent flere boliger sammenliknet samme måned i fjor. Nye tall viser at salget også har gått oppover i oktober. Tallet er ikke like høyt som september men bekrefter likevel tendensen med en økning på 2,7 prosent. Salget har dermed gått oppover i 14 måneder på rad. Dersom man bare ser på utviklingen i 2015 fra januar til oktober, er økningen på 11,2 prosent.

Den stabile stigningen i både salg og pris tyder på at krisen i det spanske boligmarkedet er et tilbakelagt stadium. Den positive trenden forklares med utviklingen i Spanias økonomi. Landet har vært i økonomisk vekst de siste to årene og tilliten til økonomien er tilbake. Stadig nye firmaer fra både inn- og utland investerer i eiendom og etterspørselen etter boliger øker. Samtidig er det variasjon fra sted til sted, men gjennomsnittsberegninger viser en tydelig oppadgående trend.

Les også: Året boligmarkedet stabiliserte seg

Illustrasjon: Prisutviklingen på det spanske boligmarkedet fra 2014 til 2015. Kurven for nye boliger er markert med gul, brukte boliger er markert med grå, mens rød farge betyr begge to (Instituto Nacional de Estadística 2015).

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter