Ti år uten løsning på søppelproblem

Publisert

Kommunene i Vega Baja syd på Costa Blanca har fremdeles ikke fått nytt avfallsdeponi. Et moderne anlegg var vedtatt og skulle bygges i kommunen Albatera. Ufullstendige prosjektløsninger, miljøproblemer og korrupsjon har imidlertid gjort at prosjektet mest sannsynlig vil bli skrinlagt. Etter nesten ti år med planlegging mener provinsmyndighetene i Alicante at avtalen om utbygging bør settes til side, en beslutning som støttes av regionale myndigheter i Valencia. Dersom alt går etter planen vil en helt ny plan være klar innen utgangen av året.

Vega Baja del Segura helt syd på Costa Blanca der Torrevieja og Orihuela er de to største byene produserer rundt 250.000 tonn søppel i året. Distriktet har 27 kommuner og er det eneste i regionen Comunidad Valenciana som ikke har et eget fullverdig avfallsdeponi. Søppelet som produseres må derfor kjøres til andre steder på Costa Blanca som Crevillent, Xixona og Villena.

Kapasiteten ved de enkelte deponiene som brukes i dag er imidlertid svært begrenset og transporten som skjer over lengre strekninger er belastende for miljøet. Avtalene med deponiene er angivelig også dyre for kommunene som hver for seg må forhandle med private firmaer. Flere av ordførerne i Vega Baja har tidligere sagt at dette er ekstrakostnader provins- og regionsadministrasjonen burde dekke inntil et nytt anlegg for søppel er på plass.

Siden 2005 har provinsen Alicante hatt på agendaen å løse søppelproblemet i Vega Baja. Mangel på interesse for saken skal de første tre årene har ført til at lite ble gjort. Etter hvert kom planen om å bygge et kjempeanlegg for avfallshåndtering i fjellene ved El Cocón i Albatera kommune.

Utbyggingen i Albatera har imidlertid møtt motstand fra miljøorganisasjoner og innbyggere i kommunen som mener deponiet vil ødelegge naturen i området. I tillegg har prosjektet vært upopulært fordi ett av firmaene som skal stå for utbyggingen tilhører forretningsmannen og mangemillionæren Enrique Ortiz, hovedtiltalt i korrupsjonssaken Brugal.

Selv om korrupsjonsanklagene mot utbygger ikke har hjulpet saken, er det andre grunner til at avtalen nå trekkes tilbake. Hovedårsaken skal være at samarbeidspartnerne Cespa-Ortiz som hadde oppdraget fremdeles ikke har funnet et egnet område for byggingen av deponiet slik avtalen krevde. Så sent som i desember i fjor hadde selskapet ikke kommet frem til en løsning, et tidspunkt da arbeidet med anlegget for lengst skulle ha vært igang. Provinsmyndigheten i Alicante har derfor sagt at de kommer til å si opp avtalen, en beslutning som støttes av regionale myndigheter i Valencia. Dersom avtalen sies opp kan det imidlertid bli dyrt for myndighetene. Selskapet Cespa-Ortiz har nemlig varslet at de kommer til å saksøke provinsen for millioner av euro.

Les også: Har ingen steder å tømme søppel

Foto: Orihuela Costa i Vega Baja del Segura.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter