DNKCB holder generalforsamling

Publisert

Den Norske Klubben Costa Blanca avholder ordinær generalforsamling mandag 12. mars for sine medlemmer.
Her skal de gjennomgå styrets årsberetning for 2011, regnskaps og revisjonsberetning, fastsette kontingent for 2013, legge frem styrets forslag til budsjett for 2012 og holde valg.

Nytt klubbhus
DNKCB har per dags dato 1021 medlemmer. 220 av disse er medlemmer deler av året, mens 801 av disse er helårsmedlemmer.
Noen av punktene som blir tatt opp er blant annet byggingen av nytt klubbhus.

Den Norske Klubben Costa Blanca avholder ordinær generalforsamling mandag 12. mars for sine medlemmer.
Her skal de gjennomgå styrets årsberetning for 2011, regnskaps og revisjonsberetning, fastsette kontingent for 2013, legge frem styrets forslag til budsjett for 2012 og holde valg.

Nytt klubbhus
DNKCB har per dags dato 1021 medlemmer. 220 av disse er medlemmer deler av året, mens 801 av disse er helårsmedlemmer.
Noen av punktene som blir tatt opp er blant annet byggingen av nytt klubbhus.
På DNKCBs hjemmesider står det skrevet et sammendrag fra året som har gått.  ”Generalforsamlingsvedtaket fra 14.mars 2011 som den styrende målsetting har arbeidet med prosjektet ”Herre i eget hus” stått sentralt i styrets arbeid gjennom året. Festeavtalen med kommunen ble ferdig forhandlet og signert den 16. mai. Byggekomiteen og arkitekten har utarbeidet romprogram og materialvalg og har, basert på innspill fra medlemmer og andre, invitert 9 entreprenører til å gi tilbud på hele prosjektet. Dags dato arbeides det med runde to med tre entreprenører, før endelig valg gjøres. En bank har sagt seg villig til å låne klubben inntil € 300.000,-, og medlemmer har betalt inn gaver på nærmere € 50.000,-. Styret vil fatte sitt endelige vedtak om bygging når alle premisser i saken er avklart.”

Føler de mangler informasjon
En av sakene som skal tas opp på møtet er angående evig medlemskap. Det har kommet et forslag om at man kan løse evig medlemskap ved å betale 1.000 euro.
Enkelte medlemmer har også sendt inn brev til klubben der de ber om å bli bedre informert om festekontrakten med Alfaz kommune og økonomien i prosjektet med nytt klubbhus. Klubbmedlemmer ber også om at byggeprosjektet blir tatt opp til ny vurdering siden de føler at det mangler informasjon.

I underskudd
Klubbens medlemsblad og informasjonsarbeid har også i år gitt et underskudd grunnet lav annonsering. Styret vedtar løpende om medlemsbladet skal produseres. Sponsorinntektene er litt høyere enn i fjor, og produksjonen er litt rimeligere.
Revisorer Lars Senstad og Gunnar Blix-Nilsen har lagt frem årsregnskapet for 2011. Det viser et underskudd på 1.145 euro, ifølge informasjon fra DNKCBs hjemmesider.
For å heve klubbens inntekter er det blant annet foreslått å heve medlemskontingenten i 2013 fra 40 euro til 50 euro.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter