Innkasserte boligkjøpsavgift som aldri skulle vært betalt

Publisert

Kommunen i Torrevieja har i årevis tjent penger på en bruktboligavgift som aldri skulle vært betalt. Det mener opposisjonspartiet PSOE. Avgiften gjelder ved kjøp av bolig som selges videre for første gang og det har gått mer enn 10 år siden første tinglysning. Det viser seg imidlertid at kjøpere har betalt avgiften også der tinglysningen har vært mindre enn 10 år gammel. PP-ledelsen i kommunen får nå kritikk for ikke å ha opplyst om forholdet.

Kommunen i Torrevieja har i årevis tjent penger på en bruktboligavgift som aldri skulle vært betalt. Det mener opposisjonspartiet PSOE. Avgiften gjelder ved kjøp av bolig som selges videre for første gang og det har gått mer enn 10 år siden første tinglysning. Det viser seg imidlertid at kjøpere har betalt avgiften også der tinglysningen har vært mindre enn 10 år gammel. PP-ledelsen i kommunen får nå kritikk for ikke å ha opplyst om forholdet.

Avgiften det er snakk om er på 17,40 euro. Det har med andre ord ikke handlet om mye penger for den enkelte kjøper, men i sum blir beløpet betydelig. Over tiår utgjør dette mange tusen euro som kommunen under PPs ledelse feilaktig har innkassert opplyser PSOE.

At avgiften er blitt betalt skyldes sannsynligvis at eierne av boligene ikke har vært klar over unntaket. Dette burde kommunen har gjort noe med mener PSOE. Partiet har også tidligere reagert på forhold ved kommuneadministrasjonen som de mener har vært utydelige eller unødvendig tungvinte. Blant annet trekkes det frem et eksempel der det var foreslått krav til DNI ved tinglysning av fast eiendom, et identifikasjonsnummer som kun spanske statsborgere har. Når 53 % av innbyggerne i Torrevieja er utenlandske, ble det oppfattet som lite hensiktsmessig å operere med et slikt krav. I dette tilfellet ble forslaget endret slik at spansk identifikasjon for utlendinger (NIE) og passnummer ble tatt med som gyldige alternativer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter