3,5 millioner Euro til ombygging av strandpromenaden

Publisert

Bystyret har besluttet å bevilge midler til prosjektet for ombygging av strandpromenaden, slik at det vil være ferdig mot slutten av året.

3,5 millioner euro fra overskuddet blir satt av til de første konkrete handlingene i løpet av årets siste kvartal. Byrådet har til hensikt å jobbe parallelt med det private prosjektet for ombyggingen av fritids-området, som allerede er godt på vei.

Tre spesifikke områder

1) Tilpasse og restaurere Muelle del Turbio eller Muelle Mínguez, som er fredet i generalplanen og Torreviejas havneopprinnelse, og som nå er begravd under asfalt og i ganske dårlig stand.

2) Ombyggingen av uteområdet rundt den gamle tollbygningen ved hovedinngangen til det nye fritidsområdet som bygges i havne-området.

3) Byggingen av gangvei som vil forbinde promenaden ved Levante-kaien med området, som nå ligger ved havnekaien kjent som “El Relleno”.

Omgitt av vann

Kommunens idé for Muelle Mínguez (Mínguez-kaien) er å gjenvinne kaimuren som bevarer blokkene mot kaien, men også resten av kaien slik at den får tilbake noe av sin opprinnelige utforming som en molo omgitt av vann.

Ombygging ved toll-bygningen

En annen av de planlagte investeringene omfatter ombygging av området rundt toll-bygningen, som ble rehabilitert av den private konsesjonæren for Paseo del Mar, Empresas del Sol, som en av betingelsene Generalitat stilte for å overta havnens hovedområde for de neste 50 årene.

Her skal det bygges en parkeringsplass for 600 biler, samt serverings- og kinoarealer fordelt på 8000 kvadratmeter.

Til slutt prosjekterer byrådet en rampe mellom Levante-bryggepromenaden og den nye Paseo del Mar, noe som antagelig vil sammenfalle med reparasjonsarbeidene på selve den utkragede promenaden, som nå er i ferd med å bli tildelt. Konsesjonæren har behov for rampen for å sikre kontinuitet i tilgjengeligheten for fotgjengere fra den østlige delen av havnen.

Oppsamling av regnvann

Disse tre tiltakene gjør det også mulig å konsentrere seg om den delen av promenaden og Juan Mateo-boulevarden som er i ferd med å bli bygget av Agamed, og som snart vil slutte å påvirke Muelle Mínguez og Aduana.

Det investeres ytterligere fire millioner euro i Agameds arbeid. Større faser, som ombyggingen av Vista Alegre- og La Libertad-promenaden og gågatene rundt, vil bli utsatt til de kommende årene.
Avhending

I budsjettet for 2024 var det satt av drøyt fem millioner euro til ombyggingen. De var imidlertid knyttet til et usannsynlig salg av kommunal grunn i planen for skyskraperne på Los Náufragos-stranden.

Etter at kommunerevisjonen aksepterte bruken av overskuddslikviditet til investeringer, noe som ikke var klart for noen måneder siden, vil de 3,5 millionene euro bli innlemmet i budsjettet uten at det er nødvendig å selge tomter eller bruke lån som kommunen har fått innvilget – og dermed vil det heller ikke bli betalt renter.

Av det ambisiøse prosjektet mellom Hombre del Mar-monumentet på Paseo de Juan Aparicio og Paseo Vista Alegre, har rådhuset så langt bare utført den provisoriske rundkjøringen som gir tilgang til fritidsområdet. Den har kostet en halv million euro.

Investeringen som ble vedtatt i tirsdagens plenumsmøte, dekker knapt 10 % av det som trengs på strandpromenaden. Ombyggingsprosjektet alene – uten bygningsarbeidene – som utarbeides av konsulentfirmaet Ipydo-Construcciones Laquant, har en kostnad på 1,5 millioner euro, og investeringen i etterfølgende arbeider er anslått til rundt 40 millioner euro.

Resterende midler

Budsjettene for 2024 ble utarbeidet med den forsiktighet at overskuddslikviditeten – overskuddet fra inntekter og det akkumulerte overskuddet fra manglende gjennomføring av investeringer i tidligere år – ikke ville kunne brukes i år, ettersom de finanspolitiske reglene som forhindrer at disse pengene brukes til løpende utgifter og konvensjonelle investeringer, er gjenvunnet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter