Torreviejas første havn og historie: Salt og menneske-smugling av spanske bønder til Algerie

Publisert

Det er takket være salt at dagens Torrevieja ble til. Og mye penger tjent på å “smugle” fattige spanske bønder over Middelhavet til Algerie hvor de ønsket å starte et nytt liv.

Det var for å laste salt fra lagunen over på båter man først bygde bryggen og moloen som skulle beskytte havnen. Etter det kom de første husene i tilknytning til denne handelen. Inntil da var kystområdet her i praksis uten folk, uten turister og ferieboliger.

Rådhuset i Torrevieja har nå satt av 17.157 Euro til et prosjekt hvor man bedre skal kartlegge og gjøre kjent byens opphav og første havne-konstruksjon. Området mellom Eras de la Sal og havnen er fokus. Som del av prosjektet vil man undersøke havbunnen i området for med større sikkerhet fastslå hvor det opprinnelige anlegget sto.

Sank utenfor Cabo de Palos

Den første brygga ble kalt “El turbio”, eller “Muelle Mínguez” oppkalt etter forretningsmannen Antonio Mínguez. Han ble senere også politiker, byråd i Torrevieja fra 1870. Han var med på å okkupere rådhuset i Torrevieja i en turbulent periode. Antonio vant også kontrakten på bygging av telegraflinjen fra Orihuela til Torrevieja.

Forretningsmann og senere lokal-politiker Miguel Mínguez stod bak den første havnen i Torrevieja.

Født i 1824, sønn av en sjømann, slo han seg opp innen shipping. Det gikk ikke bare bra. En av båtene, Virgen de los Ángeles, sank utenfor Cabo de Palos, et område kjent for å ha flere farlige skjær midt ute i den ellers åpne sjøen.

Ble rik som “menneskesmugler”

Men Antonio Mínguez tjente godt med penger uansett. Spesielt lønnsomt var det å seile til byen Oran vest i Algerie med fattige bønder fra innlandet i Spania. Spanjolene ønsket seg nye muligheter i det Nord-Afrikanske landet, som på den tiden var mulighetenes land for mange fra Syd-Europa.

Algerie et godt sted for de som kan og ønsker å drive med jordbruk. Men det var ikke bare å migrere til det som da var en fransk koloni så spanjolene dro dit som ulovlig innvandrere og det var nettopp dette som gjorde at fattige spanjoler betalte så mye for å bli fraktet fra Torrevieja til Oran, “uten formaliteter”. Ikke så ulikt dagens “menneskesmuglere” som tar betalt for å frakte immigranter andre veien fra Nord-Afrika til kysten av Spania.

Kjerrer for last venter på båten så de kan losse sine varer.

Alicante og Cartagena ville ikke ha noen havn i Torrevieja

Første forsøket på å lage en ordentlig brygge og havn i Torrevieja var i 1860. Målet var en havn hvor opptil 150 båter kunne ankre opp beskyttet. Prosjektet strandet av mange grunner. Blant dem at man møtte motstand fra folk i både Cartagena og Alicante. Begge var byer med lenge etablerte havner og de ønsket seg ikke mer konkurranse om skipsfarten.

Fikk tillatelse i 1876

Det var først i 1874 drømmen om en havn i Torrevieja-området ble mer virkelig. To år etter at konsesjonen ble innvilget fikk man byggetillatelse for en havn hvor det kunne både losses og lastes. Den første moloen som skulle beskytte havnen på Levante-siden ble påbegynt i 1915. Dette ble den første privat-eide havnen i regionen. I nærheten av kilden til saltet man allerede drev handel med.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter