Callosa: Strid om “fascist-kors”

Publisert

Et kors i sentrum av Callosa de Segura er blitt gjenstand for full splittelse hos byens innbyggere. Korset som står utenfor kirken ved Plaza de España er nemlig et minnesmerke over den gamle fascistlederen José Antonio Primo de Rivera og falne fra Francos side i Den spanske borgerkrigen. Kommunen har villet fjerne korset fordi det strider med historieminneloven av 2007 som forbyr minnesmerker, skilt og symboler som hedrer Franco-regimets helter. Flere av byens innbyggere har imidlertid barrikadert korset for å unngå at det blir fjernet.

Den uttalte begrunnelsen for å beholde korset i Callosa de Segura er at det står på hellig grunn og er et viktig religiøst symbol for medlemmer av kirkens menighet. Men bak eventuelle livssynshensyn ligger et langt mer betent tema, nemlig Den spanske borgerkrigen og Franco-diktaturet.

To ganger har kranbilen kommet for å hente korset som står utenfor kirken ved Plaza de España. Begge gangene har den måttet dra igjen med uforrettet sak. Byens kommuneledelse har nå besluttet å utsette fjerningen av korset til etter jul.

Ordfører Francisco Maciá (PSOE) sier til avisen Información at kommunen hadde valget mellom å be politiet fjerne folk fra plassen med makt for å få revet korset, eller utsette rivingen til etter jul. I følge ordføreren skal kommunen nå sette seg ned med aksjonsgruppen som vil bevare korset og diskutere mulige løsninger.

Saken anses som delikat for kommunen i det sterke følelser knytter seg til korset, både blant de som vil bevare det og de som vil ha det fjernet.

Foruten betydningen som religiøst symbol, finnes det gjenlevende familiemedlemmer etter falne som står oppført på korset og som vil være dypt berørt av en eventuell riving. For andre innbyggere forbindes de samme navnene med lidelsen som ble påført deres familiemedlemmer i kampen mot Franco og fascistene. I tillegg er korset et minnesmerke over José Antonio Primo de Rivera, den første fascistlederen i Spania og grunnlegger av det spanske fascistpartiet Falange Española.

Les også: Torrevieja: Fjernet «siste rest» av Franco

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter