Partido Popular og VOX anmeldes for historie-forfalskning

Publisert

Regjeringen beslutter å henvise flere saker til forfatningsdomstolen, der Partido Popular og Vox på regionalt nivå forsøker å erstatte loven om “det historiske minne” med sin egen versjon, som i stor grad toner ned Francoregimets mange overgrep. Den alternative “konsensusloven” hevdes å være i strid med folkeretten.

Ministeren for territoriell politikk og “det historiske minne”, Ángel Víctor Torres, har instruert statlige jurister om å forberede en konstitusjonell gjennomgang av de autonome lovene om historisk minne som PP og Vox står bak. Høyrepartiene anklages for å forsøke å avskaffe den statlige loven om demokratisk minne, som i likhet med den tidligere loven om historisk minne har som mål å anerkjenne og hedre ofrene for Spanias blodige fortid, spesielt ofrene for borgerkrigen og Franco-diktaturet. Det melder avisen El País.

De kontroversielle forslagene fra PP og Vox, som de kaller “konsensuslover”, tar sikte på å erstatte dagens lovgivning med alternative normer som kritikerne mener nedtoner viktige aspekter ved Spanias historiske minne. Situasjonen er spesielt bemerkelsesverdig i Aragon, der en tidligere regional minnelov raskt ble opphevet tidligere i år. Den nye loven opphever blant annet det regionale registeret over massegraver, noe som gjør det vanskelig å identifisere ofre fra Franco-tiden. Ifølge Ángel Víctor Torres undergraver dette folkeretten og menneskerettighetene.

Den tilspissede debatten om minnelovene har eskalert til et punkt der den nasjonale regjeringen nå ser seg nødt til å bringe saken inn for forfatningsdomstolen. Vox har konsekvent bagatellisert grusomhetene begått av Francos støttespillere, og lederen Santiago Abascal har kalt den nåværende venstreregjeringen den verste i Spania på over 80 år, underforstått at Franco-regimet var bedre enn den nåværende demokratisk valgte regjeringen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter