Kartlegger massegraver

Drøyt 70 år etter at den spanske borgerkrigen tok slutt finnes det fortsatt tusenvis av ukjente massegraver med flere titalls tusen ofre fra rundt omkring i Spania. Den eneste offisielle listen over ofre er den en gruppe familiemedlemmer til savnede personer fra borgerkrigen leverte til dommer Baltasar Garzon i oktober 2008. Den inneholder 133.708 navn.  

Drøyt 70 år etter at den spanske borgerkrigen tok slutt finnes det fortsatt tusenvis av ukjente massegraver med flere titalls tusen ofre fra rundt omkring i Spania. Den eneste offisielle listen over ofre er den en gruppe familiemedlemmer til savnede personer fra borgerkrigen leverte til dommer Baltasar Garzon i oktober 2008. Den inneholder 133.708 navn.  

Å utarbeide et kart over spanske massegraver er en av rettningslinjene til loven om historisk gjenopprettelse – la Ley de Memoria Histórica – som ble vedtatt i 2007. I den anledning ba Zapateroregjeringen alle landets autonome regioner å bistå i arbeidet med å kartlegge massegravene.

Per i dag har bare åtte av Spanias 17 regioner underskrevet avtalen om å hjelpe til med å skaffe oversikt. Det er de regionene som er helt eller delvis styrt av PSOE. Partido Popular har hele tiden vært imot loven for historisk gjenopprettelse under påskudd av at den vekker unødig liv i gamle fortrengte minner.

Et midlertidig kart over Spanias massegraver er nå klart. Det inneholder 1.850 spesifiserte steder. Det store flertallet av massegravene innholder ofre fra republikansk side. Det finnes for øvrig også en rekke graver som inneholder ofre for den republikanske volden.

Relaterte saker