Justisministeren på tyvvjakt

0
263
000000095823.jpg

De regionale myndighetene i Andalucía har innledet en etterforskning mot justisminister Mariano Fernández Bermejos, etter anklager om at han skal ha deltatt i tjuvjakt i Jaén i begynnelsen av februar.

De regionale myndighetene i Andalucía har innledet en etterforskning mot justisminister Mariano Fernández Bermejos, etter anklager om at han skal ha deltatt i tjuvjakt i Jaén i begynnelsen av februar.
Strafferammen for tjuvjakt er mellom 600 og 4.000 euro i bot, opptil en måneds tjenesteforbud og inntil fem års jaktforbud. Justisministeren beklager det inntrufne. Han unnskylder seg med at han har jaktlisens i naboregionen Castilla-La Mancha, og ikke tenkte over at han hadde krysset grensen til Andalucía.

Partido Popular var rask ute med å kreve Fernández Bermejos´ avgang etter at tjuvjaktanklagene ble kjent. Men regjeringen nekter foreløpig å etterfølge opposisjonenes krav. Det er imidlertid mye som tyder på at justisministeren er en av ministrene som vil bli byttet ut neste gang regjeringen skal omstruktureres.