Dommerstreiken hadde bred oppslutning

Spanias første dommerstreik hadde bred oppslutning, til tross for at flere dommerorganisasjoner tok avstand fra aksjonen. Mer enn halvparten av landets dommere skal ha lagt ned arbeidet den 18. februar. Ifølge streikeorganisatorene deltok 62 % av dommerne i streiken. Justisdepartementet opererer derimot med et tall på 35 %. Streiken, som regjeringen hadde stemplet som ulovlig, hadde størst oppslutning i Madridregionen og Andalucía.

Spanias første dommerstreik hadde bred oppslutning, til tross for at flere dommerorganisasjoner tok avstand fra aksjonen. Mer enn halvparten av landets dommere skal ha lagt ned arbeidet den 18. februar. Ifølge streikeorganisatorene deltok 62 % av dommerne i streiken. Justisdepartementet opererer derimot med et tall på 35 %. Streiken, som regjeringen hadde stemplet som ulovlig, hadde størst oppslutning i Madridregionen og Andalucía.

Nå varsler justisminister Mariano Fernández Bermejo en ny lovendring som skal forhindre fremtidige dommerstreiker. Dommerforeningene står på sin side fast ved kravene om at domstolene må få flere midler for å kunne handskes overbelastningen som har bygd seg opp over mange år.          
 

 

Relaterte saker