Gigant-utbyggingen i Torrevieja med 7.490 nye boliger, byggestart i september

Publisert

Fredag 28. juli godkjente bystyret i Torrevieja prosessen som gjør det mulig å gå i gang med arbeidet på tomten. Det har tatt 25 år komme hit. 1,8 millioner kvadratmeter skal bygges ut, opptil 18 000 nye innbyggere kan bo her. 60 millioner euro skal investeres for i grunnleggende infrastruktur.

Det er TM Real Estate Group og Corpic som driver prosjektet frem-

Arbeidet med makroutbyggingen av La Hoya Sector 20 i Torrevieja starter i september. Det er konsortiet som står bak prosjektet som har bekreftet denne datoen for oppstart av infrastrukturen som skal huse inntil 7 490 boliger på 1,8 millioner kvadratmeter. I tillegg kommer et næringsområde på over 100 000 kvadratmeter langs CV-95, mellom Jardín del Mar og La Siesta-El Chaparral.

Det er et av de mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Valencia-regionen, og det er også den siste ledige tomten i Torrevieja kommune. Resten av området er urbanisert, med unntak av enkelte isolerte blokker eller tomter, tomter som har vanskeligheter med å bli godkjent eller tomter som er en del av naturparken ved lagunene i Torrevieja og La Mata.

La Hoya-planen i tall:

60 MILLIONER EURO INVESTERT I URBANISASJONEN
7.490 NYE BOLIGER
KAPASITET FOR 18 000 NYE INNBYGGERE
25 ÅR UNDER PLAN
1.800.000 m2 AREAL
413.000 m2 TIL GRØNTOMRÅDER

La Hoya Sector-20 har kapasitet til å huse 18 000 nye innbyggere, noe som tilsvarer det nåværende innbyggertallet i Rojales.

Urbaniseringsprosjektet omfatter blant annet en bro over CV-95 og et stort grøntområde mellom furuskogen sør for La Mata-lagunen i naturparken og de urbane tomtene. Det som nå er kjent som “geitestien”, vil bli en del av en av hovedveiene i planen som skal forbinde CV-95 med sentrum og N-332. Blant annet har det multinasjonale Bauhaus en tomt i næringsområdet.

Utdanningssentre og offentlige fasiliteter

I prosjektet er det reservert tomter til to utdanningssentre for førskole, grunnskole og videregående skole, samt boligtomter for offentlige boliger. De 100 000 kvadratmeterne til det internasjonale auditoriet og konservatoriet, som ble påbegynt på slutten av 2000-tallet, er også en del av de offentlige anleggene som følge av godkjenningen av prosjektet.

Joint venture-selskapet, som hovedsakelig består av TM Grupo Inmobiliario, som ble en del av eiendommen allerede da delplanen ble godkjent, og Corpic fra Elche, må bevare og garantere rehabiliteringen av den viktigste “masía” i det som var en av de viktigste tørrlagte eiendommene i kommunen, som ligger i hjertet av planen, selv om den i planleggingen er oppført som næringsareal. Også de mange titalls eksemplarene av “garroferos” og oliventrær, mange av dem hundreårige trær, som er konsentrert ved siden av CV-95.

UTE har bekreftet at det parallelt med urbaniseringsarbeidene vil bli søkt om byggetillatelse for å starte byggingen av boligene – med turiststandard – og næringsområdene. Dette er noe byplanleggingslovgivningen tillater uten at den grunnleggende infrastrukturen er hundre prosent ferdigstilt, så lenge den økonomiske garantien økes i søknaden for å avhjelpe eventuelle mangler.

Omklassifisering av regntunge jordbruksarealer

Prosjektet ble påbegynt på slutten av nittitallet. Det er en enorm omklassifisering fra rustikk til urban mark som ikke var med i generalplanen for Torrevieja. Naturvern- og miljøgrupper, spesielt Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, avviste prosjektet blankt, både på grunn av det enorme areal- og ressursforbruket og fordi det ville fylle det eneste beting-frie området mellom de to lagunene. Et slikt forslag ville ikke ha blitt gjennomført i henhold til gjeldende bærekraftskriterier.

Økologisk korridor

Området utgjør en økologisk korridor mellom de to innsjøområdene. Miljøvernerne har kritisert tiltakene utbyggerne har iverksatt helt fra begynnelsen. I løpet av disse to tiårene har det skjedd endringer i eierskapet – finans-krisen i 2007 skapte kaos – og betydelige juridiske endringer: tre valencianske byplanleggingslover.

Uavhengig av den politiske fargen på den regionale administrasjonen, som ga den endelige godkjenningen først i 2009 og deretter gjorde flere endringer i prosjektet, er det gjort endringer for å redusere miljøpåvirkningen av denne byutviklingsplanen. En av dem er det grønne området på mer enn 200 000 kvadratmeter buffersone, men også kravet om å bygge et separat regnvannsnett, noe som mangler i de fleste boligområdene i Torrevieja.

Økologene mener imidlertid at alle disse tiltakene er utilstrekkelige, og etterlyser en nytenkning slik at høyhusene kan få tillatelse til å legge beslag på mindre areal, noe som var planlagt i den territorielle handlingsplanen for Vega Baja, som nå er lammet. Den kanskje mest kontroversielle av de foreslåtte infrastrukturene er en stor allé som skal forbinde urbanisasjonen med N-332 mellom Hospital Quirón og gjerdet til naturparken, et område som nå i større grad identifiseres med selve naturområdet.

Samme modell

Utbyggerne velger nok en gang modellen med eneboliger – eller høyst én etasje – og fasiliteter som svømmebasseng. La Hoya har utsikt over Torreviejas rosa lagune. Det ligger svært nær store kommersielle områder, sentrum av Torrevieja og forbindelsen med N-332 til flyplassen, samt selve naturparken som en av grensene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter