Torrevieja: Mener politiet skulker

Publisert

Ordføreren i Torrevieja José Manuel Dolón (Los Verdes) mener mange av byens politibetjenter sykmelder seg uten grunn. Til tider har over 20 prosent av bemanningen vært borte fra jobb, mange av dem langtidssykmeldte. Fraværet gjelder imidlertid ikke bare for politiet, men skal være en generelt problem blant kommunens ansatte.

Ordfører Dolón mener det er for enkelt å sykemelde seg og har tatt kontakt med Alicante-provinsens trygdemyndigheter i håp om å få strammet inn praksisen. Kommuneledelsen skal også ha innledet samtaler med politiet om turnusendringer i håp om å få ned sykefraværet hos byens 165 betjenter.

Noe av fraværsproblemet i Torrevieja skal være at sykemeldinger og trygd autoriseres av to forskjellige institusjoner. Ved siden av de nasjonale trygdemyndighetene hos Seguridad Social har Spania private selskaper, såkalte «mutua» som (vel å merke uten profitt) også har fullmakt til å gi sykemeldinger gjennom sine helsestasjoner.

I følge kritikken som nå fremsettes er det langt enklere å få sykemeldinger gjennom disse selskapene enn fra Seguridad Social. Dette skal være allment kjent og innrømmes også av fagorganisasjonene, skriver avisen Información.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter