Spår større vekst i spansk økonomi

Publisert

Spansk økonomi har vært i større vekst i 2016 enn tidligere antatt. Det mener Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). I følge nye beregninger vil landets bruttonasjonalprodukt øke med hele 3,2 prosent i år, fire desimaler høyere enn det som ble annonsert i juli.

Den positive trenden vil i følge OECD fortsette de kommende to årene. Økende privat forbruk oppgis som den primære årsaken. Samtidig fryktes det at landets nye regjering vil få problemer med å gjennomføre det man oppfatter som nødvendige reformer. Etter valget tidligere i år gikk det konservative regjeringspartiet Partido Popular fra å ha absolutt flertall i parlamentet til å bli en mindretallsregjering, en posisjon der de i motsetning til tidligere er avhengige av å forhandle.

I tillegg vil offentlig gjeld og problemer med å nå EUs mål for redusert offentlig underskudd, legge ytterligere press på Spania fremover. Organisasjonen mener regjeringen må heve skatter og avgifter der det er mulig og peker på miljøavgifter som en mindre utnyttet kilde til statlige inntekter.

I følge OECD vil den økonomiske veksten i Spania havne på 3,2 prosent i 2016. Veksten vil fortsette i 2017 og 2018, men noe mer moderat (estimert til henholdsvis 2,3 og 2,2 prosent). Videre vil arbeidsledigheten gå ned fra dagens nær 20 prosent til litt over 16 prosent i 2018.

Les også: Økt ulikhet tross økonomisk vekst

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter