Nesten 900 offentlige ansatte i beredskap for «Brexit»

0
154

Statsminister Pedro Sanchez har gjort det kjent at 875 offentlige ansatte i Spania er i beredskap for å håndtere konsekvensene av en eventuell «Hard Brexit».

Disse offentlige ansatte er ment å håndtere merarbeidet som blir konsekvensen av at Britene eventuelt går ut av EU uten noen spesiell avtale om hvordan folk, produkter og tjenester skal krysse grensene.

Disse 875 personene skal jobbe med tema og praktiske oppgaver knyttet til fortolling, handel og kontroll ved grensene. Briter utgjør flesteparten av ankomster på Alicante og Malaga flyplass. I tillegg er det flere havner i Nord-Spania med flere daglige ankomster med ferje fra England.

Ett av Spanias hovedproblemer knyttet til Brexit er grensen til Gibraltar som går fra å være en intern grense i EU til å bli en grense til et land som er utenfor EU. Flesteparten av britene som bor i Gibraltar stemte for å bli værende i EU.

Flere av Europas største container-havner er i Spania, blant dem havnen i Valencia. Alle varer som skal til og kommer fra England må gjennom tollkontroll med tilhørende papirarbeide og forsinkelser fra 31. oktober med mindre britene aksepterer den avtalen EU har tilbudt. Britene har hatt flere år på å forberede deres utgang av EU men har i praksis kastet bort tiden på interne krangler og urealistiske krav.