IMF: Forventer høyere vekst i Spania

Publisert

Spania er blant landene i verden som for tiden opplever størst økonomisk vekst. I følge Det internasjonale pengefondet (IMF) vil dette fortsette de neste to årene. Totalt sett vil den økonomiske veksten i verden gå noe tilbake sammenliknet med tidligere prognoser. Spania er også inne i en fase med politisk usikkerhet og uvisshet knyttet til hvem som skal styre landet de neste fire årene. Ingen av disse faktorene ser imidlertid ut til å stoppe IMFs optimisme for spansk økonomi. Det forventes også at flyktningstrømmen til Europa vil bidra til økt vekst i landenes økonomier.

 

I følge den nye rapporten til IMF vil Spanias bruttonasjonalprodukt øke med 2,7 prosent i 2016 og 2,3 prosent i 2017. Det er henholdsvis to og én desimal mer enn prognosen for tre måneder siden.

Les også: Lavere ledighet i 2016

For verdens økonomier sett under et vil veksten til sammenlikning bli på 3,4 prosent i år og 3,6 prosent til neste år. Det er to desimaler lavere en tidligere prognoser, for begge de to årene. India og Kina er økonomiene med høyest forventet vekst. India med 7,5 prosent for bade 2016 og 2017. Kina som opplever langt svakere vekst enn tidligere, er satt til henholdsvis 6,3 og 6,0 prosent.

 

Flere flyktninger betyr større økonomisk vekst

I følge IMF vil også de flere hundre tusen flyktningene som det siste året har kommet til Europa gi økt økonomisk vekst for landene. Det forventes at EUs bruttonasjonalprodukt i 2017 vil vokse med 0,1 prosent ekstra, grunnet hjelpen som ytes ved mottak og i samfunnet forøvrig. I landene som mottar flest flyktninger vil veksten være noe høyere. På lang sikt vil imidlertid den videre ekspansjonen i økonomiene være avhengig av en vellykket integrering, sier IMF.

Borgerkrigen i Syria og ustabile regimer i Midtøsten og Afrika har de siste årene ført til den største utvandringen man har sett siden Andre verdenskrig, skriver El Pais. I løpet av 2014 skal hele 60 millioner mennesker ha sett seg nødt til å forlate hjemmene sine. I løpet av de 10 første månedene i 2015 skal man i de europeiske landene ha registrert nærmere en million nye asylsøknader, mer enn dobbelt så mye som i 2014. Tyskland, Ungarn, Sverige og Østerrike er blant landene som har tatt imot flest flyktninger.

Foto: Leder for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde.

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter