Prinsesse Cristina «anker» tiltalen

Publisert

Spanias prinsesse Cristina har kommet med formelle innsigelser mot at rettssaken mot henne skal starte. Prinsessen ble 22. desember i fjor tiltalt for skatteunndragelse i bedragerisaken mot hennes mann Iñaki Urdangarín. Selve tiltalebeslutningen fra dommeren i saken var endelig og kunne ikke ankes. Prinsessens advokater har likevel funnet en vei utenom ankespørsmålet ved å appellere forbi dommeren og direkte til domstolene.

I følge avisen El País har prinsesse Cristinas advokater lagt frem en 24 sider lang appell til domstolen i Palma på Mallorca der de argumenterer for at den manglende innbetalingen av skatt ikke er et strafferettslig anliggende men kun et «sivilt» ansvar.

Fordi avgjørelsen om å tiltale prinsessen formelt sett ikke kan ankes, har advokatene henvendt seg direkte til domstolen med en appell der de påstår at dommeren i saken har begått en feil. Det vises til en tidligere spansk høyesterettsdom fra 2007, den såkalte Botín-doktrinen, der det heter at slike lovbrudd må kunne betraktes som sivile søksmål så lenge det offentlige – forstått som «folket» – ikke er skadelidende part i saken.

Tidligere president i banken Banco Santander, avdøde Emilio Botín, stod sammen med tre andre fra bankens ledelse tiltalt for irregulære forhold i forbindelse med overdragelse av fordringer. De fire slapp å møte i retten etter at dommeren i saken kom frem til at strafferettslige høringer ikke var nødvendige så lenge de tiltalte ikke var anklaget av det offentlige, men kun av en privat organisasjon. Dersom dommen legges til grunn vil prinsessen kunne fritas for strafferettslig ansvar og slippe å stille i retten.

Dommeren i saken har imidlertid allerede kommet frem til at kriteriene i Botín-doktrinen ikke gjør seg gjeldene. Selv om prinsessen ikke er anmeldt av offentlige myndigheter, men kun av den private anti-korrupsjonsorganisasjonen Manos Limpias, er skatteunndragelse i følge dommeren et lovbrudd som per definisjon går utover allmennheten og derfor er å regne som et straffbart forhold.


Saken mot prinsessen

Prinsesse Cristina ble i januar 2014 tiltalt for skatteunndragelse i bedragerisaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín. Saken gjelder styringen av nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos som ektemannen var leder for og der han sammen med sin kollega Diego Torres skal ha underslått offentlige midler for millioner av euro. Urdangarín skal ha brukt firmaet Aizóon som han eier sammen med prinsessen til å hvitvaske midlene.

Det er gjennom dette firmaet at prinsessen skal ha medvirket til unndragelse av skatt for flere hundre tusen euro, et forhold som går tilbake til perioden 2007 og 2008. Prinsessen var tidligere også tiltalt for å ha medvirket til hvitvasking av penger gjennom samme firma. Det siste tiltalepunktet ble imidlertid senere frafalt.

Samtlige av de tvilsomme disposisjonene i saken skal være gjort av ektemannen. Det anses likevel som hevet over tvil at prinsessen må ha kjent til de straffbare forholdene. Foruten sitt eierskap i firmaet Aizóon, satt hun i styret i Instituto Nóos der pengene skal ha blitt underslått. Det legges også vekt på at hun har brukt av de aktuelle midlene til private innkjøp. Dersom prinsessen blir dømt for skatteunndragelse risikerer hun i teorien opptil åtte års fengsel. Til sammen 17 personer står tiltalt i saken.

 

Vil ikke frasi seg tittelen som kongelig

Prinsessen er den sjette i arverekken til den spanske tronen, en posisjon enkelte mener hun bør frasi seg på grunn av bedragerianklagene.

I følge spanske aviser skal kongehuset selv være blant de som har ment at prinsessen burde kvitte seg med tittelen. I en ny bok om tidligere kong Juan Carlos (Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar) fremgår det at han skal ha rådet sin datter til å tre ut av arverekken.

Hovedpersonen selv har imidlertid valgt å holde på sin «kongelighet», men har siden saken mot henne startet ikke hatt offisielle oppdrag for kongehuset. Prinsessen har i håp om å slippe rettssak allerede tilbakebetalt nærmere 600.000 euro til spanske skattemyndigheter.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter