Beliggenhet betyr mer i det spanske boligmarkedet

0
286

At beliggenhet kan påvirke prisen på boligen er ingen nyhet. Men i markedet som har kommet ut av finanskrisen i Spania utgjør beliggenhet en langt større del av verdivurderingen enn før. Prisfallet etter boligboblen i 2008 har gjort kjøperne mer kresne og mindre impulsive.

I turistområdene langs kysten handler det om faktorer som solforhold, adgang til strand og utsikt. Oppfattes boligen som uattraktiv av kjøpergruppen som ønsker seg en feriebolig må prisen ned. Eventuelle kjøpere er folk som jobber i den lokale økonomien som ofte kan bety lav kjøpekraft i et fortsatt vanskelig spansk arbeidsmarked. Men har boligen de riktige karakteristikkene kan den prises deretter, kjøperne har blitt flinkere til å identifisere dårlige og gode objekter. Markedet har lært av tidligere feil og dyre erfaringer har lært markedet at ikke alle boliger kan selges uten videre. Skal de minst attraktive finne sin kjøper – må prisen ned og slik spriker prisutviklingen og hvor lenge en bolig ligger på markedet langt mer enn før.

Tendensen er også tydelig i storbyer som Barcelona og Madrid. Her har prisene i attraktive strøk økt betraktelig de siste årene. Effekten forsterkes av at i nedgangstider er det naturlignok folk med penger som kan kjøpe – og da er det de “gode bydelene” man søker seg til.

Enkelte analyser tyder på en prisstigning på mellom 15 og 35 prosent sammenliknet med i fjor, en utviklingen som blant annet har fått kredittratingbyrået Fitch Ratings til å varsel nye “lokale” boligbobler i storbyene.

De dyreste bruktboligene i Spania er over 50 år gamle

I de mest attraktive sentrale strøkene i storbyene er bygningsmassen normalt eldre enn andre steder. Dermed har også prisen på gamle boliger steget.

I følge tall fra Pisos.com er de dyreste bruktboligene i Spania for øyeblikket de man finner i bygg som er 50 år gamle eller mer.

Effekten av beliggenhet på pris blir også tydelig dersom man beveger seg til andre enden av skalaen. Det vil si områder som geografisk sett er mindre attraktive på markedet.

Et eksempel er innlandsregionen Castilla-La Mancha der effekten av attraktive storbystrøk ikke gjør seg gjeldene på samme måte som i for eksempel Madrid. Prisen for boliger over 50 år er da også langt lavere i denne regionen, i gjennomsnitt 84.207 euro. Til sammenlikning er gjennomsnittsprisen for en tilsvarende gammel bolig i Madrid på 496.194 euro.

Depostitum ved kjøp av hus i Spania
Boligmarkedet i Spania har blitt lagt mer selektivt etter boligkrisen markedet nå har lagt bak seg. Prisen på god eller dårlig beliggenhet spriker langt mer enn før.

Nyere boliger dyrest ved kysten i Spania

Geografiens betydning for pris blir også tydelig nå man ser på eiendommer i kystnære strøk. Kjøpere som vil ha leilighet ved havet er villig til å betale mer for beliggenhet. Langs kysten er det ofte nyere boliger som dominerer markedet. Dermed får man også en omvendt effekt fra storbyene.

Dette gjelder for eksempel for Balearene og Mallorca der bruktboliger som er mindre en 5 og 10 år gamle har den høyeste prisen, i gjennomsnitt 552.774 euro, en tendens som har holdt seg mer eller mindre lik siden 2016.