Slår full alarm over tørken på Costa Blanca

Publisert

Jordbruksnæringen syd på Costa Blanca slår full alarm over tørken. Et usedvanlig regnfattig år har skapt krisetilstander både i Alicante og i naboprovinsene Murcia og Almería lenger syd. I Alicante alene er rundt 27.000 hektar dyrket mark truet, noe som blant annet rammer produksjonen av artisjokker og sitrusfrukter. En plan for hvordan fremtidige avlinger skal reddes er lagt frem for myndighetene i Madrid.

Til sammen rundt 44 millioner frukttrær står i fare for å tørke ut og dø. Det opplyser representanter for jordbruket syd på Costa Blanca. Hele Spania sliter med tørken, men grunnet infrastrukturen for vanntilførsel syd på Alicante er områder som Bajo Vinalopó og Vega Baja spesielt utsatt. Til sammen 20.000 hektar med sitrusfrukter og 7.000 med artisjokker skal nå være truet av tørken.

Bransjen opplever at politikere både lokalt i Valencia-regionen og sentralt har tatt for lett på problemet.

Det påpekes at det ikke bare er snakk om en stolt næring med lange tradisjoner, men at hele Europa er avhengig av jordbruksprodukter fra området. Dette fikk man blant annet oppleve tidligere i år da uventet kuldevær skadet store deler av grønnsaksproduksjonen, noe som førte til høyere priser og varemangel i flere europeiske land, inkludert Norge.

Les også: Dyrere frukt og grønt etter kuldeperiode

Også jordbruksdistriktene i provinsene Murcia og Almeria lenger syd er berørt av den prekære vannmangelen. Fra næringens side opplever man at regionale myndigheter ikke har prioritert saken høyt nok. Det samme gjelder regjeringen i Madrid som i følge enkelte har vært for opptatt av konflikten i Catalonia til å se tørkeproblemene i jordbruksnæringen lenger syd.

De tre provinsene har nå gått sammen om en kampanje for å bevisstgjøre landets innbyggere og politikere. Et manifest og en underskriftskampanje er lagt ut på nettsiden Change.org (MANIFIESTO LEVANTINO POR EL AGUA). Forslagene som fremmes er de samme som ble presentert for det spanske departementet for jordbruk i juli år.

Av tiltakene som foreslås er en større og mer permanent tilgang til vann gjennom akvedukten mellom elvene Tajo og Segura. I tillegg ønsker man utvidelse av produksjonen av vann ved samtlige avsaltingsanlegg langs Middelhavet i Alicante, Murcia og Almeria. Avsaltingsanleggene garanterer allerede vann i springen til husstandene, men ikke til vanning i jordbruket. Det foreslås også at man justerer skatter og avgifter knyttet til vannforsyningen slik at næringen kan klare driftsutgiftene fremover.

Les også: Får vannet i springen fra Middelhavet  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter