Bedre og raskere boligtakst i Spania

Publisert

Banco de España vil om kort tid legge frem et nytt regelverk som i større grad skal standardisere og automatisere taksering av eiendom i Spania.

Sentralbanken vil at de steder ut takster i større grad skal bruke reelle data fra omsatte boliger når de takserer eiendommer. Man ønsker også at det skal brukes automatiserte verktøy som kan gjøre takseringer automatisert, raskere og til lavere kostnad. Sentralbanken ønsker å definere et regelsett for denne automatiserte formen for taksering. Blant annet ønsker man å gjøre det til standard at det kun skal brukes data fra tilsvarende boliger i samme området.

Til nå har subjektive faktorer vært en del av takseringen. Noe som gjør at to takster lett kan gi ganske forskjellige verdivurdering av samme eiendom.

Sentralbanken til standardisere at alle takster har to verdivurderinger. En som viser boligens markedsverdi og et tall som er boligens verdi som panteobjekt, et tall som oftest er noe under markedsverdien.

Banco de España har sendt ut et skriv til aktører i bransjen hvor de ber om tilbakemeldinger på forslagene før men definerer et endelig regelverk for taksering av eiendom i Spania.

Flere spanske banker har allerede online-verktøy for prisvurdering av boliger tilgjengelig på sine websider. De bruker avanserte datasystemer som bruker “Big data”, bankenes store datasett og informasjon fra offentlige registre, for å beregne en boligs verdi basert på beliggenhet, alder, størrelse etc.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter