Motorveien A7 blir endelig gratis mellom Alicante og Tarragona

0
286

Motorveien A7 mellom Alicante og Tarragona blir fratis fra slutten av neste år. Dette kunngjorde Spanias nye minister for infrastruktur Jose Luis Abalos i et intervju med «El Pais» 18. Juni. Lokalt vil dette bety mindre trafikk på den overtrafikkerte og mange steder farlige riksvei N332 som spesielt forbi Altea, Alfaz del Pi går svært sakte.

Dette betyr også at det blir gratis å kjøre til Valencia fra Benidorm, strekningen koster i dag nesten 14 Euro i bompenger for en personbil.

Ministeren sier regjeringen vil gjøre «gratis» alle motorveier i Spania i det lisensen til dagens konsesjonstakere løper ut. Hans departement vil også revurdere betaling på veistrekninger hvor staten har måtte «redde» tidligere private selskaper som driver strekningen.

PSOE-regjeringen vil finansiere drift av disse veistrekningen over statsbudsjettet noe som enten betyr høyere underskudd på statsbudsjettet eller noe høyere skattetrykk i landet.

Tidligere regjeringer har signalisert at man vil fortsette å ta bompenger på A7 for å betale for drift og vedlikehold her selv der staten tar over etter private selskaper.

Vil bruke mer penger på pensjonistene

PSOE har også lovet å øke pensjonene i Spania. Dette skjer til tross for at dagens pensjonssytem er en stor byrde for landets økonomi. Pensjonsutbetalingene er for generøse sammenliknet med hva arbeidstakerne har betalt inn og er større enn hva pensjonskassen kan makte over tid. Til tross for dette sier PSOE de vil øke pensjonene igjen så de igjen øker i størrelse med prisnivået i Spania.

Planene kan stoppes av ny regjering

PSOE-regjeringen sitter dog i mindretall og blir det nyvalg i 2019 som man har snakket om rekker PSOE trolig ikke å sette så mye ut i live. De er også avhengig av støtte fra opposisjonen noe som er høyst usikkert. I korte trekk ønsker PSOE-regjeringen å bruke mere penger, noe som kan breme Spanias økonomiske vekst og øke underskuddet i statsbudsjettet. Sosialistene må enten kutte i andre utgifter noe de ikke har signalisert at de vil gjøre. Alternativet er økte skatter i Spania eller å låne mere penger i utlandet.