Hulemalerier i Valencia-regionen

0
966

Valencia-regionen har Europas største samling av hulemalerier, men svært få vet det. Det vil regionale myndigheter gjøre noe med. Til sammen rundt 650 funnsteder fordelt på provinsene Alicante, Valencia og Castellón skal nå markedsføres for turister.

Blant annet skal det opprettes en egen internettside som forteller historien til de prehistoriske tegningene og gir en komplett oversikt over alle besøksstedene.

Hulemaleriene som nå skal markedsføres på nye måter inngår i den såkalte Arco Mediterráneo som ble erklært verdensarv av UNESCO i 1998. Funnene er datert tilbake til 10.000 år før vår tidsregning og strekker seg fra Catalonia i nord til Andalucia i syd.

Mesteparten av tegningene befinner seg imidlertid i Catalonia og Comunidad Valenciana. Sistnevnte region vil nå ta de historiske funnene ut til et større publikum. Prosjektet har fått navnet Ruter til hulemalerier fra prehistorisk tid (Caminos del Arte Rupestre en la Prehistoria) og er utarbeidet av regionens departement for turisme (Agencia Valenciana del Turismo, AVT) i samarbeid med eksperter fra universitetet i Valencia (Universidad de Valencia).

Tross sin arkeologiske verdi er den valensianske delen av denne kulturarven i dag lite kjent hos publikum. Samlingen er den største i sitt slag i Europa. Til sammen handler det om rundt 650 funnsteder fordelt på regionens tre provinser (185 i Alicante, 219 i Valencia og 230 i Castellón).

Inndelingen av hulemaleriene er foreløpig tenkt gjort i de tre kategoriene naturalistisk, skjematisk og makroabstrakt stil. Den sistnevnte formen kjennetegnes av at figurene er opphøyd til en mer stilistisk form. Denne stilarten er angivelig bare funnet i Alicante-provinsen.

En viktig del av det nye prosjektet er opprettelsen en egen internettside som forteller historien til de prehistoriske tegningene og gir en komplett oversikt over alle funnstedene. Før maleriene kan gjøres tilgjengelige i større omfang, må imidlertid en rekke brikker falle på plass. Foruten tilstrekkelig finansiering, må nye lover på plass som regulerer bruken av besøksstedene og beskytter den vernede kulturarven. I tillegg må en plan for den administrative styringen av stedene legges og katalogen over samtlige tegninger opprettes.

Mange av kommunene som i dag har hulemalerier har få økonomiske ressurser og opplever fraflytting i stort omfang. I tillegg til ønsket om å gjøre den verdifulle kulturarven kjent for folk, handler prosjektet derfor også om å stimulere lokal økonomi.

Den nye nettsiden vil være underlagt regionale myndigheter (Generalitat Valenciana) og vil knytte offentlige administrasjoner lokalt sammen i et stort nettverk. Universiteter, museer og private foretak vil bli knyttet opp mot den samme plattformen.

I de tre provinsene Alicante, Valencia og Castellón er besøksstedet El Parque Cultural Valltorta-Morella i sistnevnte provins det mest besøkte. Med sine 32.000 hektar fordelt på kommuner i distriktet Els Ports-Maestrat, er stedet av mange ansett som “Det sixtinske kapell” innen prehistorisk kunst på verdensbasis. I dag er museet besøkt av mellom 15.000 og 20.000 personer i året, uten noen form for markedsføring. I tillegg til Valltorta i Castellón kan nevnes funnstedene La Sarga og Petracos i provinsen Alicante og Macizo Caroig i Valencia.