Pionerprosjekt i Valencia – Det ideelle nabolaget skal skapes

Publisert

Et nytt og økologisk boligprosjekt der beboerne selv kan bestemme hvordan nabolaget skal utformes er under utvikling i La Paterna i Valencia. Prosjektet har fått navnet La Pinada (Pinje-skogen) og er ansett som unikt innen byutvikling og innen kampen mot klimaendringer. Byggestart er satt til 2019.

I det nye miljøprosjektet La Pinada i Paterna fem kilometer nordvest for Valencia vil bolig og bymiljø være preget av fokus på bedre optimalisering av energiforbruk. Det legges blant annet vekt på resirkulering av avfall, integrasjon med natur og bærekraftige forretningsmodeller. Målet er en mer miljøvennlig og “sirkulær” økonomi.

Initiativtager til det innovative prosjektet er spanske Iker Marcaide som startet opp i USA i 2009. I et intervju med avisen El Mundo forteller Marcaide om utviklingen der han fem år senere flyttet virksomheten til Valencia og etablerte firmaet Zubi Labs. I dag har firmaet rundt 300 ansatte verden over.

Zubi Labs har som mål å skape prosjekter med sosial og miljømessig og ikke bare økonomisk lønnsomhet. Dette var kimen til ideen for prosjektet La Pinada, et økologisk nabolag laget av, og for sine, innbyggere.

For video av prosjektet klikk her: ¿Cómo sería tu barrio ideal? – Barrio La Pinada

La Pinada begynte med et alternativt skoleprosjekt av typen Montessori, som Marcaide starte med tre venner i 2016. Opprettelsen av skolen var motivert av ideen om det nyeste innen utdanning for deres barn og andre motiverte familier. Skolen ble deretter starten på det som skal bli det første øko-nabolaget i verden.

Intensjonen er å skape et miljø bygget opp rundt skolen hvor familier og andre kan leve og arbeide. Nabolaget er slik sett en forlengelse av den pedagogiske prosessen ved skolen, med verdier som miljø, bærekraft innovasjon og sosialt engasjement i sentrum.

For prosjektet er det etablert et foretak, Sustainable Towns SL. Selskapet er selv eier av eiendommen der La Pinada skal bygges. Området er på 250.000 kvadratmeter og er i første omgang tiltenkt rundt 1.000 familier. Første del av prosjektet har byggestart i 2019. Så langt har 400 av de 1.000 som har meldt interesse for prosjektet deltatt i workshops.

La Pinada er ansett som et pionerprosjekt, unikt innen byutvikling og i kampen mot klimaendringer. Prosjektet er det eneste i sitt slag i Spania. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter