Sykkel og spaserturer rundt saltlagunen

Publisert

Man kan nå bli med på sykkelturer og spaserturer rundt Torreviejas viktige saltlagune, Las Salinas de Torrevieja. Lagunene har vært helt sentrale for byens utvikling, historie og økonomi.

Siden man i 2016 åpnet opp for organiserte turer rundt anlegget har ordningen blitt svært populær for besøkende og fastboende i Torrevieja.

Lørdag 10. desember arrangerer man den første “spaserturen” rundt lagunen og anlegget. Søndag 11. desember kan man bli med på sykkeltur rundt det samme området. Begge dagene klokken 09.00. Man tar med egen sykkel, hjelm er påbudt.

Ruten man tar er rundt 3.4 kilometer lang.

Man møter opp ved inngangen til anlegget i Calle Portalicos hvor det er satt opp egne installasjoner for å parkere sykler og et venteområde. Man oppfordrer inntereserte å melde seg på forhånd:

 visitatorrevieja@salins.com

Saltproduksjon siden 1491

I 1491 begynte saltproduksjonen i La Mata området, og i 1795 ble det gitt ordre om å forberede saltutvinning i Torrevieja. Etter at infrastrukturen sto klar i 1802, fulgte en periode med eksplosiv utvikling også for sjøfarten, da særlig i form av shipping. Torreviejas saltproduksjon er i dag unik i verdenssammenheng. Siden begynnelsen av det 19. århundre har tradisjonene gått i arv fra generasjon til generasjon. Prosessen er i praksis den samme i dag, som den var for 200 år siden.

Tilbudet med sykkel og spaserturer blir trolig fast. Hvor ofte avhenger av antallet som melder seg på. Arrangøren side minimum størrelse på gruppene er fem personer.

Turisttoget

Besøket skjer med turisttog fra byen og ut til utvinningsanleggets karakteristiske saltfjell. Under turen vil lydguider gi informasjon om saltverkets historie og om hvordan de forskjellige leddene i produksjonen foregår. Det gis også informasjon om floraen og faunaen ved lagunen der utvinningen foregår og kuriøse detaljer som årsaken til lagunens rosa farge, eller hvilke land som kjøper det meste av saltet.

De audioguidede turene tar rundt 50 minutter og går fra ti om morgenen til åtte om kvelden. Reisen starter og stopper ved havnen i Torrevieja i Paseo de Libertad og koster nærmere syv euro for en ordinær billett (noe mindre for barne- og honnørbilletter).

Norge er blant de landene som kjøper salt fra Torrevieja. I Norge er det for å salte vinterglatte veier.

Les også:

Torreviejas første havn og historie: Salt og menneske-smugling av spanske bønder til Algerie

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter