Turisme i Alicante på samme nivå som før pandemien

Publisert

Hotellene i Alicante-provinsen nådde mer enn to millioner overnattinger i juli, mer enn halvparten av dem i Benidorm, og nesten 400 000 besøkende. Prisene har steget med 7,96 prosent sammenlignet med i fjor.

En rekordsommer

Utenlandske turisters hotellovernattinger har etterlatt seg høyere tall enn året før med høyere belegg i byene som trekker lasset i provinsens turisttilbud. Dette gjenspeiles i dataene fra det nasjonale statistikkinstituttet (INE) for juli i fjor som ble offentliggjort onsdag, og som viser at det totale antallet hotellovernattinger i Alicante-provinsen var 2 030 361, med totalt 379 641 besøkende, data som ennå ikke inkluderer andre kommuner, som for eksempel Torrevieja. Tallene forsterker analysene som peker på at vi opplever en sommer som er på vei mot bedring. I Spania som helhet var det 42,1 millioner hotellovernattinger, 2,5% flere enn i fjor. Disse tallene klarte imidlertid ikke å overgå tallene fra før pandemien for landet som helhet, ettersom forskjellen var 0,1 % færre overnattinger.

I juli stod Benidorm for mer enn 60 % av hotellovernattingene i Alicante-provinsen, med 1 227 448 overnattinger, noe som plasserer turistbyen på femteplass i Spania med flest overnattinger i løpet av en enkelt måned. Når det gjelder utenlandske turister, er det Benidorm som har oppnådd de beste tallene. De 691 457 overnattingene til de 126 799 utenlandske turistene i turistgiganten overgår, om enn med en hårsbredd, de 683 186 overnattingene til internasjonale besøkende i juli 2019, selv om antallet reisende er noe lavere, 133 721.
Lengden på oppholdene

Ifølge INE var det gjennomsnittlige oppholdet i Benidorm 4,81 dager per reisende, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet, der oppholdet var redusert til 3,4 dager, 0,6 % mindre enn i fjor. Selv om det var færre besøkende, oppholdt de seg lenger. Beleggsprosenten per rom var 83,02%. Økningen i utenlandske turister ble imidlertid bremset av en viss nedgang i den nasjonale turismen, 594 194 besøkende mot 535 991. Det skal bemerkes at juli måned var preget av parlamentsvalget, og det var en nedgang i antall bestillinger på grunn av ventetiden blant mulige besøkende som fryktet at de ville bli utnevnt til å være en del av et valglokale, eller fordi de var offentlig ansatte eller arbeidere som ble berørt av valget.

I Alicante har den utenlandske turismen også gitt utslag i antall overnattinger i juli, ifølge data fra INE, som har steget fra 128 223 i juli 2019 til 131 983 i forrige måned.

INE bekrefter at Alicante-provinsen og Valenciaregionen er et av de viktigste nasjonale turistmålene, ettersom Andalusia, Catalonia og Valenciaregionen var de viktigste reisemålene for reisende bosatt i Spania i juli, med henholdsvis 23,8 %, 15,2 % og 12,8 % av det totale antallet overnattinger. Når det gjelder den internasjonale turismen, kom regionen på femteplass i Spania med 5,6 % av overnattingene, etter Balearene (35,5 %), Catalonia (20,9 %), Kanariøyene (18,4 %) og Andalucía (10,9 %).

Beleggsprosenten på hotellene var høyere enn i resten av landet, for mens gjennomsnittet i Spania var 70,2 prosent i forhold til det totale antallet senger, var den 71,6 prosent i Valencia-regionen. Og i Benidorm var belegget 78,3 prosent, ifølge statistikken. Best belegg hadde Balearene og Kanariøyene, med henholdsvis 87,5 % og 75,8 %.


Storbritannia og Tyskland

I Spania som helhet sto reisende fra Storbritannia og Tyskland for henholdsvis 25,5 % og 16,6 % av det totale antallet utenlandske hotellovernattinger i juli, ifølge INE. Overnattinger foretatt av reisende fra Frankrike, Nederland og Italia (følgende kildemarkeder) utgjorde henholdsvis 8,6 %, 4,8 % og 4,4 % av det totale antallet.

INE-tallene viser at hotellprisene i Valencia-regionen økte med 7,96 %, noe som er høyere enn gjennomsnittet for Spania, der økningen var på 6,17 %. Ifølge disse dataene ligger prisen på rundt 147,56 euro per rom. I Spania som helhet var den gjennomsnittlige dagsinntekten per tilgjengelig rom (RevPAR), som avhenger av beleggsprosenten på hotellene, på 96,5 euro, med en økning på 7,5 %. Fordelt på kategorier er den gjennomsnittlige omsetningen 298,6 euro for femstjernershotellene, 134,8 euro for firestjernershotellene og 110,0 euro for trestjernershotellene. Inntektene per tilgjengelig rom for de samme kategoriene er henholdsvis 216,1, 110,2 og 85,2 euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter