Nye varsler om dårlig økonomi i spanske regioner

euro.jpg

Fedea, instituttet for økonomiske studier, advarer for høy gjeld i forhold til inntekter i flere spanske regioner. Mørkest ser det ut i Valencia regionen og på Costa Blanca hvor regionen har en gjeld som tilsvarer 40% av BNP.

Studien har fokusert på utviklingen i perioden 2003 til 2018. Den viser at gjelden er femdoblet på mindre enn ett tiår. Gjelden ligger i de fleste tilfeller rundt 25% av BNP. At det står langt verre til i Valencia regionen henger blant annet sammen med regionens notorisk korrupte politikere som har brukt milliarder på relativt få symbolprosjekter hvor det ble underslått og kastet bort enorme summer. Dagens regionale ledelse i Valencia har vunnet frem med en populistisk platform hvor nei til kutt i offentlig sektor står sentralt samtidig som en rekke proteksjonistiske Valencia-nasjonalistiske tiltak skader eller hemmer økonomien.

Alle Spanias regioner har sett gjelden vokse under finanskrisen men det er vesentlige regionale forskjeller. Madrid og Kanariøyene er regionene med lavest gjeld i forhold til deres økonomiske aktivitet. Verst står det til i Murcia, Catalonia, Castilla la Mancha og aller vært i Valencia-regionen.

I studien varsler man at de større budsjettene man nå ser i de fleste av regionene ikke er bærekraftige særlig mye lenger. Myndighetene har nytt gått av eksepsjonelt lave renter over flere når, men den situasjonen vil ikke fortsette. Rentenivået i EU sonen peker svakt opp og økonomien mister eller har mistet investeringer som følge av EU og Spanias investeringsprogrammer som ble igangsatt for å hjelpe økonomien ut av finanskrisen. Økonomien har forbedret seg vesentlig både i EU og enda mere i Spania, så disse programmene er borte eller blir borte.

Det politiske klimaet i Spania og mangelen på ansvarlige politikere har ført til populistiske krav om mindre kutt i offentlig sektor og økte budsjetter og investeringer. Pensjonister vil ha høyere pensjoner, billigere og bedre helsestell. Unge vil ha høyere lønn, lavere skatter, bedre skoler og flere sosiale goder.

Regionale myndigheter har ansvar for finansiering av blant annet skole og helsevesen.