Vil ha studenter til å plukke søppel

Publisert

Ordføreren i Madrid, Manuela Carmena, har foreslått å la studenter plukke søppel etter festing i helgene. Den nye ordføreren mener en innsats med renhold vil gjøre studentene godt og bidra til å utvikle deres personlighet. Forslaget møter kritikk hos opposisjonspartiene i kommunen og ledelsen ved flere av byens universiteter. Bare rektoren ved universitetet Complutense støtter forslaget. Ordføreren har fra tidligere lansert en plan om å ansette 500 nye gatefeiere til å rydde hovedstadens gater.

Det nye forslaget til Manuela Carmena (Ahora Madrid) er hverken vedtatt eller konkretisert, men skal være et av flere alternativer til hvordan forsøpling blant unge skal angripes. Det er i forbindelse med helgefesting at temaet om er kommet opp. Store mengder søppel blir liggende igjen i byens gater på lørdager og søndager, spesielt i områdene rundt universitetene.

Å få løst problemet med forsøplingen skal likevel ikke være ordførerens hovedpoeng. Til grunn for forslaget ligger snarere tanken om at studenter kan ha godt av en slik jobberfaring på et personlig plan. I følge den nye ordføreren vil en innsats med renhold være en type jobberfaring som kan bidra til å utvikle studentenes personlighet.

Oppfatningen deles imidlertid ikke alle. I følge avisen El País har ordførerens forslag til nå møtt mye motstand både fra ledelsen ved byens universiteter og hos opposisjonspolitikere i kommunen. Bare rektoren ved universitetet Complutense skal ha gitt støtte til forslaget.

At ideen heller ikke tas godt imot blant studentene er kanskje ingen stor overraskelse. Organisasjonen for studenter ved offentlige universiteter i Spania (CREUP) mener festingen og drikkingen i gatene i helgene, et fenomen som kalles «botellón» på spansk, skyldes mangel på andre gode fritidstilbud til unge. Organisasjonen sier i en uttalelse at man heller bør diskutere dette, fremfor å introdusere «tvangsarbeid» for studentene. 

CREUP mener også at ordføreren bommer med forslaget fordi det ikke først og fremst er studenter som står for gatefyll og forsøpling. Snarer tvert imot. Studenten er de første til å ønske seg en renere by, hevder organisasjonen.

Ordføreren har fra før lansert en plan om å ansette 500 nye gatefeiere i kommunen for håndtere forsøpplingen i hovedstaden. Bemanningen i det kommunale renholdet er under Partido Populars forrige byråd redusert med 40 prosent.

Les også: Fratar tyrefektingskole subsidiene

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter