Statsministeren griper inn ovenfor bankene etter rot fra høyesterett

0
151

Spanias statsminister Pedro Sánchez griper inn for å forsøke å sette et punktum for forvirringen rundt hvorvidt bankene eller kundene skal betale IAJD skatten på boliglån.
Onsdag 7. november holdt statsministeren en pressekonferanse i forbindelse med at hans regjering 8. november vil vedta en ny lov som klart regulerer dette tema.

Statsministeren åpnet pressekonferansen med å presisere at regjeringen ikke ønsker å blande seg inn i hva domstolene gjør. Men Sánchez ønsker å endre loven for å fjerne enhver til om tema samtidig som han kritiserte høyesterett:

– Jeg ber dere selvkritisk, reflektere over dette og deres troverdighet.

Statsminsteren pekte med det på den usikkerheten som høyesteretts dom i oktober førte til. Og domstolens helomvending som kom 6. November da 15 dommere stemte i favør av bankene med 13 stemmer i mot. Statsministeren måtte gjøre status om IAJD skatten helt klar:

– Aldri mer skal spanjolene betale denne skatten. Det er finanssektoren som skal betale dette.

På spørsmål fra en journalist under pressekonferansen om i hva grad dommen og den nye loven får noen tilbakevirkende kraft svarte statsministeren klart at all presidens er at lover ikke har tilbakevirkende kraft.

Forbrukerne skal få mere hjelp ovenfor bankene

Samtidig gjøres det kjent at finansdepartementet setter i gang arbeidet med å stifte et nytt forbrukerkontor dedikert til å jobbe med tema knyttet bankenes praksis i Spania.

Spanias høyesterett dømte i oktober bankene i en dom om kostnader knyttet til opptak av lån. I dommen heter det seg at bankene selv må betale gebyrene knyttet til diverse juridiske dokumenter man trenger for å skjøte over en bolig når man tar opp et boliglån. Bankenes praksis frem til nå var med andre ord ulovlig. Men domstolen sa ingenting om hva dette betyr for de som allerede har betalt denne skatten bankene egentlig skulle betale.

Samme dagen dommen ble kjent straffet børsen de spanske bankene som gikk vesentlig ned i verdi på børsen. Bankia, CaixaBank, Sabadell og BBVA på Madrid-børsen med så mye som 7%.

I perioden etterpå fulgte en stor grad av usikkerhet, i hovedsak knyttet til dommens effekt på utførte transaksjoner. Domstolen ble sterkt kritisert for å dømme bankene og samtidig la en stor grad av effekten av dommen forbli usikker. Til den grad at statsministeren selv måtte gripe inn for å sette en stopper for denne situasjonen.