Spanias underskudd blir verst i EU

Publisert

Europakommisjonen nedgraderer utsiktene for Spanias økonomi. I følge Brussel vil Spanias økonomi vokse med 2.6% dette året og 2.2% i 2019. Dette er noe lavere enn tidligere estimert.

Primært er det spanske forbrukere som bruker noe mindre penger enn antatt. Veksten i eksportsektoren fortsetter men vokser i lavere grad.

Samtidig ligger den relativt nye PSOE-regjeringen an til å øke det offentlige forbruket til et nivå hvor de ikke vil greie å holder underskuddet under målet som var EURO sonens grense for underskudd som er på 1.8%. Europaskommisjonen anslår budsjettunderskuddet for 2018 blir på 2.7% og for 2019 2.1% av brutto nasjonalprodukt. Dette går spanjolene til verst i klassen i Eurosonen dette året. Spanjolenes “redning” i forhold til Brussel, er at Italia ligger an til å bryte EURO-sonens grense for budsjettunderskudd med langt større margin neste år, med et budsjett som gir et underskudd tilsvarende 2.9% av BNP, noe som til en viss grad letter det politiske presset på Madrid.

Spanias statsminister Pedro Sanchez mottok i oktober en formell advarsel fra Brussel om Spanias budsjettunderskudd.

Til sammenlikning er Frankrikes underskudd i samme størrelsesorden med 2.6% underskudd for 2018 og 2.8% for 2019. Men deres økonomi anses som mindre skjør enn Spanias og dermed blir underskuddet mer håndterlig.

Økonomene i Brussel sier spanjolene var noe optimistiske da man tidligere i år la frem anslagene for statens inntekter. Dette gjør at det er liten margin for å øke utgiftene i Spania.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter