Spansk museum beholder nazi-kunst

I 14 år har det verdenskjente museet i Madrid Thyssen-Bornemisza kjempet mot familien til Lilly Cassier. I 1939 ble Cassier tvunget av nazistene til å gi fra seg et bilde malt av Pissarro i bytte for å få flykte fra Tyskland i likhet med mange andre jøder.

Etter spansk lov kan museet beholde maleriet så lenge de ikke var klar over at det var stjålet da de kjøpte det. Lilly Cassiers arvinger anmeldte Thyssen-Bornemisza i USA og dommen kommer fra en domstol i California.

Selv om dommeren gir museet retten til maleriet retter han sterk kritikk mot spansk rettspraktis og lov. Dommeren sier at spanjolenes krav over maleriet er i strid med den internasjonale avtalen Spania signerte i 1998. De såkalte «Washington prinsippene» ble signert nettopp for å forhindre at de som i dag sitter på kunstverk stjålet kan beholde verkene.

Baron Hans-Heinrich Thyssel-Bornemisza kjøpte maleriet «Rue Saint-Honoré en ettermiddag» i 1976 fra en amerikansk kunstmegler. Maleriet manglet den gang merker og papirer som normalt dokumenterer dets opphav og historie. Mangelen på slikt burde vært nok til at kjøperen burde ha forstått at maleriet var stjålet.

En representant for maleriets arvinger sier «Vi er sterkt uenige i konklusjonen om at domstolen ikke kan tvinge kongedømmet Spania til å gjøre sin moralske plikt».