«Rødt kort» til regioner som viker fra spareplanen

Publisert

Regjeringen i Madrid må få bedre kontroll med økonomien i regionene. Det mener Det internasjonale pengefondet (IMF). I en ny rapport sier fondet at Spania bør gi «rødt kort» til regionene dersom de ikke oppfyller kravet til innsparinger. I følge fondet bør det først gis en «uformell advarsel». Deretter kommer det «gule kortet» og pålegg om å kutte utgiftene. Hvis forholdene ikke bedrer seg, skal det gis «rødt kort» med påfølgende innblanding fra nasjonale skattemyndigheter.  

Regjeringen i Madrid må få bedre kontroll med økonomien i regionene. Det mener Det internasjonale pengefondet (IMF). I en ny rapport sier fondet at Spania bør gi «rødt kort» til regionene dersom de ikke oppfyller kravet til innsparinger. I følge fondet bør det først gis en «uformell advarsel». Deretter kommer det «gule kortet» og pålegg om å kutte utgiftene. Hvis forholdene ikke bedrer seg, skal det gis «rødt kort» med påfølgende innblanding fra nasjonale skattemyndigheter.  

Forslaget til IMF kunne kanskje tyde på at utviklingen ikke går i riktig retning og at landets 17 regioner har stått på stedet hvil frem til nå. Det er imidlertid ikke tilfelle. I 2012 klarte regionene for første gang under finanskrisen å få ned underskuddet, fra 3,3 % av bruttonasjonalprodukt til 1,8 %. I tillegg er det allerede vedtatt lover som gir sentralmakten i Madrid fullmakt til å gripe inn dersom regionene ikke oppfyller kravene til innsparing. Dette er imidlertid ikke nok for Det internasjonale pengefondet som nå krever enda tettere oppfølging.  

I følge det gjeldende lovverket har regjeringen i dag anledning til å gi regionene advarsel dersom de ser tegn til avvik fra spareplanen når året er omme. Det er ikke bra nok for IMF. Fondet vil ha månedlige kontroller. Slik skal man sikre seg at Spania klarer å overholde kravene fra EU og ikke faller igjennom på grunn av manglende styring internt. Dersom en region viker fra månedens krav, skal de få en første «uformell» advarsel. Gjør avviket seg gjeldene også ved neste måned, kommer en «formell» advarsel som er det «gule kortet» og som betyr at regjeringen automatisk kan kreve at regionens utgifter skal kuttes og skattene settes opp. Dersom dette heller ikke hjelper og underskuddet øker for tredje måned på rad, skal det gis «rødt kort». Den regionale administrasjonen settes om nødvendig til side og regjeringen sender egne folk til regionen for å overta styringen.

I tillegg mener IMF at det bør opprettes et uavhengig organ som kan kontrollere at innsparingen går riktig for seg. På den måten vil man i følge fondet unngå gnisninger mellom sentralmakten og regionene. Til nå har det vært mye uenighet og bråk i forbindelse med innsparingskravene, blant annet i Catalunya der regionale myndigheter har krevd egne satser. Dette har skapt reaksjoner i andre regioner som mener sparekravene skal være like over hele landet.

Å få ned det offentlige underskuddet har vært ett av de viktigste målene til Partido Popular og regjeringen Rajoy. I samarbeid med EU har regjeringen forpliktet seg til en ambisiøs spareplan der det samlede offentlige underskuddet i 2013 skal ned fra 7 % av bruttonasjonalprodukt til 6,5 %. For å klare det er regjeringen avhengig av at regionene gjør sin del av jobben.

I Comunidad Valenciana var det offentlige underskuddet på 3,5 % i 2012, det høyeste av alle regionen i Spania. Kravet for 2013 er på 1,6 %.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter