Regjeringens nye abortlov klar i oktober

Publisert

PP-regjeringens nye abortlov skal vedtas i oktober. Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) vil ikke gå i detalj om hvilke endringer som introduseres, men sier at den nye loven reflekterer Partido Populars syn på abort. Partiet hadde strengere abortlov som valgsak foran parlamentsvalget i 2011 og har tidligere sagt at de ønsker å skjerpe kontrollen med abort og gjøre det vanskeligere for kvinner å avbryte svangerskapet. Partiet har blant annet foreslått at alle kvinner formelt må begrunne hvorfor de ønsker å avbryte svangerskapet før aborten kan innvilges. I tillegg ønsker partiet å forhindre at jenter under 18 år tar abort uten foreldrenes samtykke.

PP-regjeringens nye abortlov skal vedtas i oktober. Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) vil ikke gå i detalj om hvilke endringer som introduseres, men sier at den nye loven reflekterer Partido Populars syn på abort. Partiet hadde strengere abortlov som valgsak foran parlamentsvalget i 2011 og har tidligere sagt at de ønsker å skjerpe kontrollen med abort og gjøre det vanskeligere for kvinner å avbryte svangerskapet. Partiet har blant annet foreslått at alle kvinner formelt må begrunne hvorfor de ønsker å avbryte svangerskapet før aborten kan innvilges. I tillegg ønsker partiet å forhindre at jenter under 18 år tar abort uten foreldrenes samtykke. PP har tradisjonelt stått på den katolske kirkes side i abortspørsmålet. Partiet er i utgangspunktet imot fri abort, men har de siste årene vist mer liberale holdninger.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter