Ny kystlovreform kan være grunnlovsstridig

Publisert

Partido Populars nye kystlovreform kan være grunnlovsstridig. Det mener opposisjonspartiet PSOE som vil ha loven prøvd hos forfatningsdomstolen. I følge partiet fører reformen til at sårbare kystområder blir gjenstand for privat forretningsvirksomhet. Det strider mot grunnlovsbestemmelser der kystlinjen er definert som verneverdig naturområde forbeholdt allmennheten.  

PSOE leverte fredag 30. august inn en 120 sider lang appell til den spanske forfatningsdomstolen utarbeidet i samarbeid med forskjellige forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Der settes det spørsmålstegn ved et tyvetalls forskjellige punkter i den nye reformen.  

Partido Populars nye kystlovreform kan være grunnlovsstridig. Det mener opposisjonspartiet PSOE som vil ha loven prøvd hos forfatningsdomstolen. I følge partiet fører reformen til at sårbare kystområder blir gjenstand for privat forretningsvirksomhet. Det strider mot grunnlovsbestemmelser der kystlinjen er definert som verneverdig naturområde forbeholdt allmennheten.  

PSOE leverte fredag 30. august inn en 120 sider lang appell til den spanske forfatningsdomstolen utarbeidet i samarbeid med forskjellige forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Der settes det spørsmålstegn ved et tyvetalls forskjellige punkter i den nye reformen.  

PPs kystlovreform ble vedtatt i mai og representerer en generell oppmykning av den gamle loven av 1988 (Ley de Costas). Foruten å forlenge levetiden til tusenvis av eiendommer i strandsonen vil PP gjøre det lettere å komme i gang med nye byggeprosjekter i de områdene som allerede er regulert for utbygging. Forbudet mot utbygging i strandsonen, nærmere enn hundre meter fra havet, skal i utgangspunktet fremdeles gjelde. En stor mengde areal ved havet er imidlertid fra tidligere klassifisert som utbyggbart område og vil dermed fremdeles kunne bli bygget ut. PP har også vedtatt en annen lovreform (Ley de Evaluación Ambiental) som blant annet inneholder bestemmelser som vil gjøre det lettere for utbyggere og investorer å få byggetillatelse til nye prosjekter.  

Forfatningsdomstolen har i oppgave å påse at lovene som vedtas i parlamentet ikke strider med grunnloven. Dersom PPs ny reform blir kjent ugyldig vil man gå tilbake til den opprinnelige loven av 1988, en lov som ble vedtatt av PSOE og som gir et sterkere vern av kystområdene og som innebærer at en rekke bygninger som er oppført i strandsonen må rives. PSOE har også annonsert at de er i gang med å forberede et eget forslag til gjennomføring av kystloven som skal være på plass før parlamentsvalget i 2015.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter