Næringslivet advarer om «en tapt generasjon»

Representanter for næringslivet i Barcelona er «svært bekymret» over konsekvensene av uroen i byen. Mange bedrifter i sentrum er direkte berørt av demonstrasoner, hærverk og vold. Butikker har blitt tømt under demonstrasjoner og biler har blitt satt i brann.

Turisme er en av de viktigste sektorene i Barcelona både de faktiske konsekvensene man ser nå er alvorlige. Enda verre kan konsekvensene på lang sikt bli. Mange turister vil velge andre destinasjoner etter å ha sett gater i brann på TV og det viktige konferanse-markedet vil svekkes. Barcelona har allerede et stort problem hva ran av turister angår, en situasjon som ble ytterligere forverret denne sommeren etter en stor økning i antall voldelige ran. En ungjente ble i sommer drept da hun ikke ville gi fra deg mobiltelefonen til en raner i Barcelona.

En representant for «Ciculo de Economia» sier de voldelige demonstrasjonene risikerer å fremprovosere «en tapt generasjon». Han sikter både til direkte kortsiktige økonomiske konsekvenser men mest av alt til de langvarige konsekvensene av uroen i byen.

Relaterte saker