Gürtelskandalen: Etterforsker regjeringen i Valencia

Høyesterettsdommer i Madrid, Antonio Pedreira som er hovedansvarlig for Gürteletterforskningen, har bedt den valencianske regjeringen om å identifisere de ansvarlige politikerne ved 17 forskjellige valencianske departementer, som alle har inngått kontrakter med firmaer som er innvolverte i Gürtelskandalen.

Høyesterettsdommer i Madrid, Antonio Pedreira som er hovedansvarlig for Gürteletterforskningen, har bedt den valencianske regjeringen om å identifisere de ansvarlige politikerne ved 17 forskjellige valencianske departementer, som alle har inngått kontrakter med firmaer som er innvolverte i Gürtelskandalen.

Pedreiras henvendelse kommer etter at han mottok dokumenter som konkluderer med at den valencianske regjeringen ved flere anledninger har brutt det gjeldende kontrakt- og anbudsregelementet.  Høyesterettsdommeren er først og fremst ute etter å vite hvem som administrerte de 17 departementene i perioden fra 2004 til 2009.

Relaterte saker