Garzón sier fra seg ansvaret for prosessen

Dommer Baltasar Garzón opplyser at han ikke lenger ønsker å være ansvarlig for prosessen mot Francoregimets brudd på menneskerettighetene. Han overlater derved ansvaret for identifiseringen av ofrene til de lokale domstolene.

Dommer Baltasar Garzón opplyser at han ikke lenger ønsker å være ansvarlig for prosessen mot Francoregimets brudd på menneskerettighetene. Han overlater derved ansvaret for identifiseringen av ofrene til de lokale domstolene.

Garzóns utredning har ført til sterke protester. Og for kort tid tilbake valgte Spanias føderale domstol å fryse prosessen inntil videre. Onde tunger hevder at den kontroversielle dommeren nå trekker seg for å unngå å bli etterforsket for å ha gått utover sitt ansvarsområde.

Det er endelig fastslått at over 150.000 personer forsvant under borgerkrigen og det påfølgende Francodiktaturet. For tiden behandles 61 søknader om å åpne og undersøke massegraver.
 

Relaterte saker