Flere døde i trafikken – Whatsapp fører til flere ulykker

0
171
trafico-politi.jpg

I første del av August har antallet døde i trafikken økt med nesten 30% sammenlinket med samme periode i 2017. Direktør for politiets trafikk-enhet “Trafico”, Pere Navarro sier økningen delvis kan forklares med økt bruk av chatte-applikasjoner som Whatsapp bak rattet og en noe slappere håndhevning av fartsgrensene i Spania.

Nå vil politiet i Spania øke bøtene for bruk av mobiltelefon bak rattet og senke fartsgrensene på enkelte strekninger.

Antall drepte i trafikken gikk lenge betraktelig ned i Spania etter at man innførte lavere alkoholgrenser og prikkbelastning på førerkortet ved overtredelser. Tendensen snudde rundt fire år tilbake noe politisjefen hevder skyldes bruk av whatsapp, høyere fartsgrenser og mindre politi på veiene.