Færre asylsøkere

Antallet asylsøkere i Spania var i fjor det laveste på 22 år. Mens de fleste europeiske land har registrert en økning i antall asylsøkere, har Italia, Hellas og Spania registrert nedgang. I 2009 søkte 2.999 personer om asyl i Spania. Det er 33,6 % færre enn i 2008. Av de nesten tre tusen som søkte i fjor, var det bare 179 som fikk innvilget asyl.

Antallet asylsøkere i Spania var i fjor det laveste på 22 år. Mens de fleste europeiske land har registrert en økning i antall asylsøkere, har Italia, Hellas og Spania registrert nedgang. I 2009 søkte 2.999 personer om asyl i Spania. Det er 33,6 % færre enn i 2008. Av de nesten tre tusen som søkte i fjor, var det bare 179 som fikk innvilget asyl.

Relaterte saker