Katalona: Kan ikke kaste ut hus-okkupanter uten å gi dem ny bolig

Publisert

I Katalonia trer en ny radikal regional lov om leiemarkedet i kraft. Loven er ment å beskytte sårbare grupper ved å kreve at “store utleiere” skaffer leieboere ny bolig før man eventuelt kan kaste dem ut om de f.eks. ikke betaler leien.

Loven gir også beskyttelse for okkupanter i Katalonia. Det vil si at om noen tar seg inn i en bolig og okkuperer den, kan eier ikke kaste vedkommende ut før man har skaffet okkupanten en ny bolig.

“Store utleiere” er definert som selskaper med minimum ti boliger eller privatpersoner som eier femten eller flere boliger.

Katalonia går motsatt vei av Spania – introduserte “ekspress utkastelse”

I Spania har man siste årene vedtatt nytt regelverk som er ment å løse problemet med okkupasjon av bolig i Spania. Staten sendte i 2020 nye instrukser til politi og domstoler om hvordan man skal tolke eksisterende lovverk, og med det raskere kunne kaste ut okkupanter. Implementeringen av endringen har blitt vannet ut av pandemien i det man ga “amnesti” i denne perioden så ingen “havnet på gaten” i denne spesielle perioden.

 “Okkupant-bevegelsen” i Spania har mange undertoner. I Barcelona (hovedbildet) utgjør anarkister og anti-kapitalister deler av miljøet. Ikke helt ulikt det man fant i Blitz-miljøet i Oslo som i mange år okkuperte en bygård nederst på Grunerløkka. I Spania er det ofte er det boliger bankene har tatt over okkupantene bruker.

Anarki og nasjonalisme

Katalonia har lenge hatt store andeler radikale politikere som i stor grad har sympati for okkupanter. Katalonia har også lange tradisjoner med forskjellige sosiale eksperimenter innen anarki. På 30-tallet var regionen kontrollert av forskjellige grupper anarkister, kommunister og radikale-fagforbund. I dagens Katalonia har populismen manifestert seg som regional nasjonalisme men med rot i anarkisme og kommunisme.

Les også:

Ulovlig okkupasjon av bolig i Spania – Vanligere enn du tror

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter