Husokkupanter kan kastes ut umiddelbart

Publisert

I Valencia-provinsen har man nå et nytt våpen i kampen mot hus-okkupanter, man kaller det “ekspress-utkastning”. På den andre siden finnes “retten til en anstendig bolig” som man finner i den spanske grunnlovens artikkel 47.

Paragrafen er det som blir brukt som lovlig argument for at man i enkelte tilfeller ikke umiddelbart kan fjerne en husokkupant. Men det er opptil regionene hvordan de selv formulerer regelverket som regulerer dette.

Ny nasjonal praksis på vei

Spanias statsadvokat Dolores Delgado, uttalte 7. september at hun nå skriftlig vil kreve at man i innenriksdepartementet lager en ny instruks for hvordan man skal fremtre i tilfeller hvor en bolig er okkupert. Hun ber ikke om nytt lovverk, bare en presisering av hvordan dagens lovverk skal håndteres da man åpenbart ser regionale forskjeller. Flere representanter har fulgt opp med liknende krav i begynnelsen av september.

Opposisjonen ledet av Partido Popular og Pablo Casado, argumenterer for en ny lov om “ekspress-utkastelser”. Han vil gi politiet nye fullmakter med det mål at ingen utkastelse skal ta mer enn to døgn.

Ekspress utkastning av hus-okkupanter i Valencia-regionen

I Valencia-regionen finnes det allerede nå en relativt ny juridisk snarvei. Påtalemyndighetene trenger bare å få bekreftet eiere av boligen og mangelen på et dokument som beviser at “okkupanten” lovlig er i boligen. Finnes det ikke noe slikt i form av en leiekontrakt e.l. kan domstolen umiddelbart utstede en ordre om utkastelse som politiet så setter ut i live.

Hvordan problemtatikk rundt okkuperte boliger håndheves varierer innad i Spania. Regionale myndigheter har forskjellig regelverk. Og hvordan politiet håndhever dette kan variere fra kommune til kommune.

Også Baleares gjør “ekspress-utkastning”

På Balearene har man i over et år praktiskert regelverket på en måte man mener har redusert problemet. Her har man fjernet okkupantene ganske umiddelbart så lenge det ikke er noen tvil i saken om hvem som eier boligen og at vedkommende ikke hører til der.

Nøkkelen er at folk faktisk leverer inn en anmeldelse hvor de bekrefter ved utskrift fra eiendoms-registere, en leiekontrakt eller vitner, at den aktuelle boligen tilhører dem. Sålenge det er ikke er noen tvil om forholdet vil politiet normalt handle raskt.

Tre myter om husokkupanter i Spania

1) Husokkupasjon er vanlig i Spania og kan ramme alle

En vanlig myte er at de to første døgnene er nøkkelen. Greier okkupantene å bli inne i boligen denne perioden er første slag vunnet. Konseptet med disse 48 timene eksisterer ikke i de to lovtekstene som regulerer dette.

Man har “delito de allanamiento de morada” beskrevet i artikkel 202.1 i spansk straffelov. Denne lar politiet kaste ut folk som har tatt seg inn i annen manns bolig også uten avgjørelse fra domstolen når det er klart at det er snakk om et straffbart forhold. I tillegg har man artikkel 245 i straffeloven, denne siste loven gjelder “usurpación” altså de som har tatt seg inn i ubebodde eiendommer, det være seg hvor banken har tatt over e.l. usolgte nye boliger som har blitt stående etc. I tilfellene som rammes av denne siste loven må retten gjør sitt å juridisk beordre utkastelse.

2) Uten dom kan okkupantene nyte boligen fritt

Dersom politiet umiddelbart kan kaste okkupantene ut kommer an på om forholdet rammes av straffelovens paragraf 202.1 eller 245. Er det en eiendom som regnes som forlatt er det paragraf 245 som gjelder og da må domstolen gi sin dom. Er tilfellet åpenbart rammet av paragraf 202.1 kan politiet tømme boligen uten vedtak fra domstolen.

3) Husokkupasjon er vanlig i Spania og kan ramme alle

Problemet med okkupanter i Spania har tradisjonelt vært knyttet til storbyene primært Barcelona hvor grupper “anarkister” lenge har okkupert forlatte bygårder. Andalucia har tradisjonelt vært Spanias fattigste provins med påfølgende høy arbeidsledighet og sosiale problemer som også kan knyttes til problemet. Også storbyen Madrid har okkuperte blokker, høye boligpriser, lave lønninger og stor ledighet blant unge som vil bo sentralt selv om de ikke har råd.

Boligene som står i fare for å bli okkupert er de som står forlatt og ustelt. Gjerne falleferdige boliger hvor dører og vinduer mangler.

Boliger banker har overta kan være mål for okkupantene, det samme halvferdige boliger som venter på kjøpere før de bygges ferdig, en prosess som i enkelte områder kan ta flere år.

Kjenner SpaniaPosten mange som har fått huset okkupert?

I løpet av denne sommeren har vi mange ganger sett den ene og samme historien om ekteparet fra Norge som fikk huset i Vélez-Málaga okkupert. Over et halv dusin norske publikasjoner refererte den ene samme saken og med det kokte medias interesse for dette fenomenet.

SpaniaPostens redaksjon fikk flere henvendelser fra blant annet NRK og Dagbladet denne sommeren. Kan dere sette oss i kontakt med noen som har fått huset okkupert, vi vil til Spania på reportasje-tur? Dette var mer eller mindre slik henvendelsen fra Akersgata så ut.

Svaret vårt var skuffende kjedelig. Etter 20 år i Spania kjenner vi bare til to saker hvor nordmenn hevdet seg å være offer for en okkpant. Vi skriver hevdet da det ene dreide seg om et utleieforhold i 2003 hvor utleier mente han skulle få bruke gjestehuset i hagen på boligen når han var i Spania. Leieboer mente de hadde leid hele eiendommen inklusive det lille huset i hagen. Lang historie kort de to partene kranglet åpent om leieforholdet og utleier, som var journalist, brukte norske medier flittig for å omtale sine krangelen og sine leietakere som hus-okkupanter da de ikke flyttet ut på det tidspunkt han krevde.

Den andre saken vi kjenner til er den godt omtalte saken fra Vélez-Málaga, som begynte å versere i media høsten 2019. Den fikk spesielt mye oppmerksomhet i norske medier sommeren 2020.

Er husokkupasjon et økende problem i Spania?

Okkupasjon av bolig økt i Spania under pandemien. Dette henger sammen med økende arbeidsledighet og at folk av åpenbare grunner ikke har besøkt sin bolig nummer to i landsbyen til bestemor eller ferieboligen ved sjøen. Men okkupantene ønsker ikke bråk de heller og de velger boliger som har stått forlatt lenge, helst de som tilhører selskaper som utbyggere eller banker.

Titusener nordmenn eier feriebolig i Spania, hadde okkupasjon av bolig i Spania vært et såpass stort problem som enkelte medier kan gi inntrykk av, hadde vi trolig sett flere tilfeller av rammede nordmenn.

Gå direkte til politiet bruk en spansk advokat

Et gjengående problem når nordmenn havner i problemer i Spania er at man anmelder ikke forholdet. Språk-barrieren gjør at man fremfor å gå rett til politiet velger å lytte til “gode råd fra venner og kjente”, kanskje man sjekker litt hva tilfeldige fremmede mener om saken på sosiale medier. Når det norske Spania med det ofte er “de blindes rike” er den enøyde konge (han som har bodd i Spania lengre enn naboen). Og med mangelen av bruk av formell anmeldelse til politiet, eventuelt en kompetent spansk advokat som beveger saken gjennom byråkratiet, vel så kommer man lett feil ut og og saker ender opp med å trekke lenger ut en nødvendig.

Les også saken: Ulovlig okkupasjon av bolig i Spania – Vanligere enn du tror

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: