Boligsalget og nye boliglån faller med henholdsvis 10 % og 17 %, boomen etter pandemien er over

Publisert

Kjøp og salg av boliger og innvilgelse av boliglån gikk ned med henholdsvis 9,7 % og 17,8 % i løpet av fjoråret. Totalt ble det i 2023 solgt 586 913 boliger, og de ulike finansinstitusjonene innvilget 381 560 lån, ifølge årsrapporten publisert av det nasjonale statistikkinstituttet (INE). Dette er den første årlige nedgangen siden 2020, året da covid-19-pandemien brøt ut, et fenomen som utløste en “boom” i det spanske eiendomsmarkedet.

Til tross for nedgangen fra året før fortsetter markedet å vise dynamikk. Antall salg og kjøp i 2023 var det tredje høyeste, kun overgått av 2007 og 2022, mens antall innvilgede boliglån er det syvende høyeste siden 2007. Boligsalget de siste tolv månedene ligger 25 % over gjennomsnittet siden 2007. Innvilgelse av nye boliglån ligger 14,35 % under, gitt at dette gjennomsnittet tar hensyn til årene 2007, 2008, 2009 og 2010, da det ble innvilget mer enn 600 000 lån i året, inkludert mer enn én million lån i 2007.

Andelen nye og brukte boliger som ble solgt, gjennomgikk ikke store endringer: nyboligsalget var på 110 894 enheter og bruktboligsalget på 476 019. Nedgangen i salget er konsentrert om brukte boliger, som falt med 10,8 % i 2023, mens helt nye boliger, som utgjør en mindre andel, bare falt med 4,8 %. Som vanlig ble de fleste boligene kjøpt på det frie markedet, 92,4 %, mens de resterende 7,6 % var vernede.

Når det gjelder boliglån, lånte de ulike finansinstitusjonene ut 54 209 millioner euro i løpet av fjoråret, et beløp som var 19,4 % lavere enn i 2022. Det gjennomsnittlige lånebeløpet var 142 074 euro, på linje med året før, bare 2 % lavere. Hvis man tar hensyn til dataene for desember, som er de sist publiserte, var den gjennomsnittlige renten på disse boliglånene 3,32 % og løpetiden 24 år. Videre, fordelt på lånetype, ble 45,8 % av boliglånene tatt opp med flytende rente, som i gjennomsnitt var 3,07 %, og 54,2 % med fast rente på 3,54 %.

Hva vil skje i 2024?

Ifølge talspersonen for Idealista “kan utsiktene for salgsmarkedet gå fra lave til høye i år, etter at vi har blitt kjent med INEs sluttdata for 2023”. “Den europeiske sentralbanken har allerede antydet at den har til hensikt å senke renten noe i midten av året, noe som vil gjøre boliglån billigere igjen og tiltrekke mange kjøpere tilbake til markedet. Mange familier hadde trukket seg tilbake i forventning om at prisene ville falle, og hvis de ikke gjorde det og lånene ble billigere, ville de kanskje se en god mulighet til å komme tilbake på markedet. Det er uansett ikke påregnelig at det vil dukke opp nye lommer av boliger i salgsmassen, som fortsatt vil være lav. Vi forventer ikke noen vesentlig økning i volumet av gjennomførte transaksjoner de neste månedene, men den forventede økningen i etterspørselen vil legge enda større press på prisene, noe som muligens vil akselerere prisveksten”, legger Francisco Iñareta til.

Lavere renter kan aksellerere markedet

Fra Fotocasa mener de i samme åndedrag at “året vil skille seg mellom to markerte faser, den før renten faller og den etter”. De peker også på starten på en boliglånskrig mellom bankene. “Innvilgelsen av boliglån vil holde seg stabil i volum på grunn av den positive utviklingen i Euribor, selv om den vil fortsette å falle i forhold til året før. Det forventes en ny boliglånskrig mellom finansinstitusjonene for å oppnå et høyest mulig antall salg, i tillegg til at fastrentelånene kommer tilbake i bankenes utstillingsvindu. Vi kommer likevel til å se en mer markant nedgang i antall signeringer av boliglån sammenlignet med kjøps- og salgstransaksjoner, fordi investorprofilen fortsatt vil ha stor betydning i markedet”, avslutter María Matos.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter