Historisk lav aktivitet i boligmarkedet – men glem stort prisfall på ferieboliger i Spania

Publisert

Offentlige tall viser at antallet utlendinger som kjøpte seg ny bolig i Spania falt med over 60% i andre kvartal.

Aldri før har man sett tilsvarende nedgang siden man begynte å føre statistikk over utlendingers kjøp av bolig i Spania.

Antallet transaksjoner var likevel ganske godt for mange meglere i perioden etter karantenen. Mange hadde lenge ventet på å endelig kunne realisere konkrete planer om å kjøpe seg bolig i Spania.

I perioden etter er det naturlig at antallet transaksjoner reduseres, da mange rett og slett ikke kan eller vil reise til Spania så lenge man blir møtt med krav om karantene i to uker ved retur til hjemlandet.

Det blir ikke stort prisfall på bolig i Spania

Likevel ser man lite til det store prisfallet enkelte kjøpere håper på. Dagens situasjon er veldig forskjellig til det man så ved boligkrisen over ti år tilbake. Den gangen stoppet markedet brått opp da bankene ikke lenger kunne låne ut penger. Det er ingen manko på lånevillighet hos bankene i dag og Euro-renten er rekordlav.

Samtidig hadde man i årene som ledet frem til krisen sett rekordstore prisøkninger og overproduksjon av boliger. I årene etter krisen ble det knapt bygget nye boliger mens man solgte ut lageret.

I de siste årene har spesielle nasjonale forhold i Spania ført til ingen nye statsbudsjett samtidig som den spanske eksport-industrien har blitt rammet av USA’s «handelskrig» med EU. I det klima valgte mange investorer å «vente å se», noe som igjen begrenset boligbyggingen.

Etter finanskrisen økte bankene sine krav til egenkapital ved kjøp av bolig i Spania. Dette er en av faktorene som gjør at dagens selgere har langt bedre tid på seg enn de man så i Spania under «bolig-krisen». Dette gjelder private selgere såvel som utbyggere som i dag har et langt bedre finansielt utgangspunkt sammenliknet med tidligere kriser.

Dagens prisnivå i Spania ligger fortsatt langt under toppen før krisen så med mer moderat prisede boliger er rommet for prisnedgang langt mindre nå. Markedet har også blitt langt flinkere til å prise «dårlige og gode» boliger forskjellig. I årene før «bolig-krisen» så man frenetisk aktivitet i markedet og selv dårlige boliger gikk for relativt høye priser all den tid kjøperne følte de måtte kjøpe før prisene økte enda mer og bankene villig finansierte 100%.

Flere raske boligkjøp – skal ha boligen med en gang!

En ny trend man ser i markedet for ferie-boliger langs kysten er flere ekstremt raske salg. Det er færre kjøpere i markedet men de som kjøper nå er godt forbedredte, godt motiverte og de har penger klar. Kjøerne skal ha komfortable boliger nå eller de skal sikre sine penger gjennom investeringer i eiendom som gir faste inntekter i form av utleie.

Flere av dem kjøper flere boliger av gangen og drar fordeler av å ha “markedet for seg selv”.

Flere enn før vil kunne bo utenfor storbyene

Spanjolene som har ressurser velger nå å bedre sin livvstil. 70-80 % av spurte bedriftsledere svarte at de fremover til søke en bedre balanse mellom jobb og privatliv. Boliger langs kysten, hvor klima er bedre og livsstilen mer rolig blir mer etterspurt. Flere spanske bedrifter har forlenget deres ansattes muligheter til å jobbe over nettet. Igjen driver dette folk fra storbyene til kysten, mange forlenger oppholdet i ferieboligen og vil jobbe over nettet denne vinteren.

Boliglån i Spania – Krav til egenkaptial, kostnader og skatt

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter