Boligmarkedet i Spania høsten 2018, +4.5%

torrevieja-hus.jpg

Tall lagt frem 1. oktober viser at et hus i Spania i snitt koster 4.5% mer enn hva det gjorde på samme tid i 2017. I snitt koster en bolig nå 1557 Euro pr kvadratmeter.

Sammenliknet med foregående kvartal økte prisene med 2.2%. Man må gå 11 år tilbake for å finne en årlig økning i prisen like høy som siste 12 månedene. De offentlige tallene er støttet opp med mer eller mindre like tall fra takseringsbyråer som TINSA som i sine data så en prisøkning på 4.9% siste tolv månedene.

Renten er svakt på vei oppover, noe som sammen med økte boligpriser gjør det noe mer kostbart å skaffe seg bolig i Spania. Det er primært i storbyene prisene har økt mest. Langs kysten er det store lokale variasjoner men trenden er den samme.