Registrer deg som velger til spanske lokalvalg som norsk

Publisert

Alle norske borgere som har vært registrert bosatt i Spania uavbrutt  i tre år eller mer har stemmerett ved lokale valg i Spania. Fremgangsmåten er relativt enkel:

Kommunens manntall

Først av alt må du være registrert i kommunens manntall (padron). Det gjør du ved å oppsøke ditt lokale rådhus hvor du dokumenterer tilknytning til kommunen i form av en leiekontrakt eller ett skjøte på eid bolig. Fra rådhuset får du ”certificado de empadramiento”, ett dokument som viser at du er registrert som innbygger i kommunen fra en bestemt dato.

NIE nummer

For å gå videre i prosessen trenger du spansk person nummer. NIE nummeret er nødvendig for de fleste transaksjoner i Spania. Det være seg å tegne abonnement på telefoni/internet, eie bolig, kjøpe bil, delta som aksjonær i spansk foretak, arbeide i spanske firma m.m. Hvor du søker om ditt NIE nummer varierer fra kommune til kommune, noen kommuner lar innbyggerne gjøre dette ved ett eget utlendingskontor (Extranjeria). De kommuner som ikke har eget utlendingskontor sender innbyggerne til nærmeste nasjonalpoliti (Policia Nacional). Regn opptil to ukers ventetid før du får ditt NIE nummer.

Innenriksdepartementets utlendingsregister (”Residencia”)

Alle utenlandske statsborgere som oppholder seg i Spania mer enn tre måneder i året er pliktige til å registrere seg i inneriksdepartementet sitt register over utlendinger. En slik registrering går fort så lenge man presenterer de riktige dokumentene (NIE, Certificado de empadramiento og pass). Du vil umiddelbart for utstedt sertifikatet som bekrefter din registrering, av dette fremkommer også NIE nummeret, adresse i Spania og dato for registreringen som innbygger i Spania. Dette er dermed det eneste offentlige spanske dokument nordmenn har bruk for i ID sammenheng så lenge det er supplert med ett pass eller annen lovlig foto-id, f.eks. spansk førerkort. Norske førerkort godtas ikke som foto-id i Spania.

Sertifikatet erstattet den gamle residencia-ordningen. Derfor kaller fortsatt mange dette sertifikatet feilaktig for nettopp “Residencia”.

Censo Electoral, valgmanntallet

Valgmanntallet er et eget register over stemmeberettigede i Spania. På rådhuset får du skjemaet du fyller ut for registrering i manntallet. De er også pliktige til å bekrefte eller avkrefte om du er korrekt registrert.

Fikk du brev i posten fra Censo Electoral?

I år før lokalvalg, sender man normalt ut et brev i Spania de til nordmenn som er stemmeberettiget. Fristen for å returnere seddelen er 15. Januar.

Om du ikke mottar brevet må du innom ditt lokale rådhus for å registrere det i valgmanntallet, eventuelt korrigere adresse de har på deg. Rutinene rundt dette varierer fra kommune til kommune, enkelte steder går man fra dør til dør og sjekker om folk bor på den oppgitte adressen før man sender ut disse skjema.

Nordmenn kan ikke stille til valg

Det er ikke lov for norske statsborgere å stille som kandidat i Spania. Den bilaterale avtalen mellom Norge og Spania presiserer at nordmenn har en “passiv” rett til å delta. Man kan altså stemme men ikke bli lokalpolitiker, det er forbeholdt spanske og EU-borgere.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter