Padron – registrer deg det kommunale mantallet

Publisert

På spansk heter dette å “empadronarse”. Dette betyr at man registrerer seg som en av byens innbyggere og med det kan bevise bosted. Og med det få bedre tilgang på offentlige tilbud og tjenester.

Hva er Padron Muncipal, kommunens manntall

Padròn er kommunens register eller manntall. Registrering gir deg et offisielt dokument som viser til tilknytning til en adresse i kommunen. Loven sier at alle som bor i Spania må registreres i Padròn. Innholdet i registeret er konfidensielt, verken den Spansk stat eller skattemyndigheter har innsyn i data her. Data fra registeret brukes heller ikke for å “ta” ulovlige innvandrere etc.

Hvorfor bør jeg registrere meg på kommunen?

Dersom man er fra et land utenfor EU, slik som Norge, er man registreringspliktig om man vil bo i Spania i mer enn tre måneder.

Resultatet av å registrere seg i manntallet er et sertifikat som enkelt og greit bekrefter din bosteds-adresse. Dette papiret er nødvendig for en rekke administrative prosedyrer i Spania.

  • Registrering av bil eller moped.
  • Anskaffelse av spansk førerkort.
  • Registrering av barn på spansk skole.
  • Utsendelse av spansk helsekort.
  • Tildeling av fastlege.
  • Rett til å stemme ved lokalvalg i Spania.
  • Dersom man bor på en av de spanske øyene kan man oppnå rabatter på reiser mellom øyene og fastlandet.

Det er ingen skattemessige konsekvenser verken i Spania eller Norge knyttet til en slik registrering.

Hvordan registrerer jeg meg i kommunens manntall, padron muncipal?

Man må samle sammen litt dokumentasjon som må vises på rådhuset hvor de gjør selve registreringen som resulterer i sertifikatet “certificado empadronamiento”. Informasjon ligger oftest på hver kommunes hjemmeside.

Normalt vil du trenge disse dokumentene for å registrere deg i kommunens mantall.

  • Foto-identifikasjon, for nordmenn betyr det normalt pass.
  • NIE-nummer.
  • Bevis på en fast bostedsadresse i kommunen.

Enkleste måte å registrere seg på er å ta med en leiekontrakt eller kopi av skjøte på kjøp av bolig. Enkelte kommuner krever kopi av utleiers identifikasjon. Er man samboer deler en bolig er det normalt nok at den som står oppgitt på kontrakten er med når person nummer to registrerer seg. Praksis kan varierer noe fra kommune til kommune og kommunens funksjonær kan også utvise skjønn.

Du registrerer deg i mantallet på rådhuset
Du registrerer deg i manntallet på rådhuset. Dette gjør det enklere for deg når du trenger kommunale tjenester. For å registrere deg må du dokumentere din tilknytning til kommunen i form av en leiekontrakt eller skjøte på bolig du eier.

Får kommunen mer penger om jeg registrerer meg?
At kommunen får mer i overføring fra staten når du registrerer deg er ikke helt korrekt. Spanske kommuner får overføringer og goder fra staten basert på innbyggertallet. Men dette er et trappebasert system hvor nye goder inntrer i det man f.eks. går fra 19999 til 20000 innbyggere. Goder kan være ting som at postkontoret holder åpent på ettermiddagen vs bare på dagtid.

Man vil derfor ofte se kampanjer fra kommuner i det de ligger nære den neste grensen på vei opp. Eller i det kommunen er redd det offisielle innbyggertallet er på vei ned under grensen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter