26 C
Alicante
30.4 C
Málaga
25 C
Las Palmas de Gran Canaria

Padron – registrer deg det kommunale mantallet

På spansk heter dette å «empadronarse». Dette betyr at man registrerer seg som en av byens innbyggere og får på den måten benytte seg av kommunens goder. Padròn er kommunens offisielle register og er en måte for å offisielt vise at du er fast eller delvis bosatt i Spania. Loven sier at alle som bor i Spania må registreres i Padròn.

Rett til goder
– Vi ønsker at kommunens innbyggere registrerer seg for å gi et riktig bilde av byens innbyggertall, sier Fajardo.
Dette betyr at fra den dagen du er registrert i innbyggertallet er du også en del av det spanske samfunnet. Man kan registrere både seg og familien for at alle kan benytte seg av godene det medfører.
– Å registrere seg er første steg i prosessen for å bli godt integrert i Spania, sier Fajardo.
Å empadronarse betyr at man helt eller delvis bor i kommunen og er helt nødvendig for flere administrative prosedyrer.

Du registrerer deg i mantallet på rådhuset
Du registrerer deg i mantallet på rådhuset. Dette gjør det enklere for deg når du trenger kommunale tjenester. For å registrere deg må du dokumentere din tilknytning til komminen i form av en leiekontrakt eller skjøte på bolig du eier.

Nødvendig for å få fastlege
Dersom man har barn i Spania er det helt nødvendig å registrere seg og barna som bosatt i kommunen for at de skal ha få rett til skole­undervisning ved de offentlige skolene.
Det er også helt nødvendig for å gifte seg, for å søke om helsekort, for å stemme ved valg og for å kunne be om forskjellige visumer. Det er også nødvendig for å kunne ta sertifikat for bil i Spania.
– Man kan selvfølgelig gå til legen uavhengig om man er registrert eller ikke, men dersom man vil ha en fastlege i kommunen, må man være registrert i Padròn, sier Fajardo.

Registreringspliktig
Dersom man er fra et land utenfor EU, slik som Norge, er man registreringspliktig om man vil bo i Spania i mer enn tre måneder. Informasjonen man leverer på kommunens kontor er konfidensiell og kan ikke brukes til å snoke i finansielle interesser eller spore opp ulovlige innvandrere.
Dette gir kommunen klare fordeler. Staten Spania gir en årlig støtte basert på antall innbyggere i kommunen. Det er derfor både i kommunens og innbyggernes interesse at de registrerer seg i Padròn. Registeret er dermed konfidensielt for at ingen skal la seg skremme fra å registrere seg.
Pengene fra staten går til opprusting av politi, helsetilbud, skoler, brannstasjon, renhold og restaurering av bygg og anlegg.
Dersom man bor på en av de spanske øyene kan man oppnå rabatter ved kjøp av reiser mellom øyen og fastlandet.

Dokumentasjon
For å empadronarse må man samle sammen litt dokumentasjon og presentere dette på rådhuset. Dette kan variere litt fra kommune til kommune, og informasjon ligger oftest på hver kommunes hjemmeside.
I Spania er det en kjent sak at byråkratiske søknader og registreringer tar lang tid, men å empadronarse er derimot gjort på et blunk.
Hvis man bor på flere steder, bør man registrere seg der man oppholder seg oftest.
Hvilken dokumentasjon man må ha med seg varierer også litt fra kommune til kommune. Vanligvis trenger man et søknadsskjema som man mottar på rådhuset, dokumentasjon av deg selv og eventuelle barn. Her må man bruke identifikasjon med bilde. NIE-nummer og bevis på at du har en fast bostedsadresse.
Dersom man leier en bolig må man ta med en kopi av leiekontrakten. Husk at denne må være skrevet på spansk. Sammen med leiekontrakten ber de deg også fremvise en kopi av utleiers identifikasjon med bilde og et utfylt skjema der utleier bekrefter at du leier hans bopel.

Konfidensielt register
Dersom man ikke er fra et EU-land og ikke har et permanent oppholdsvisum, bør man fornye sitt empadronamiento hvert andre år. Som regel vil man motta et brev i postkassen der kommunen ber deg bekrefte at fremdeles bor på stedet.
Dersom man returnerer til Norge eller et annet land, bør man først gi beskjed til kommunen slik at de fjerner deg fra kommunens innbyggerregister.
– Dette synes vi er viktig. Mange har bare tatt kofferten og reist hjem igjen uten å si ifra til oss. Det gir et misvisende og feil register for kommunen. Man bør også varsle om eventuelle bostedsendringer for at registeret skal være riktig, sier Fajardo.

Dersom man bytter bostedsadresse innad i Spania vil den nye registreringen være den eneste gjeldende siden man ikke kan være registrert innbygger på to steder.
Mange har latt være å registrere seg fordi de ikke vet at man må gjøre det, eller fordi de ikke vil bli «overvåket». Dette er feil. Registeret er konfidensielt og brukes ikke til å snike i personlige interesser.

Relaterte saker

- Advertisement -