Ny adkomstvei til Albir – utbygger har fått jobben

Publisert

Jobben med å bygge den nye veibiten er tildelt selskapet Pavasal, en entrepenør fra Valencia med over 70 års erfaring i bransjen. Ordfører i Alfaz del Pi, Vicente Arques sa i desember 2019 at byggearbeidene skulle begynne i løpet av årets første tre måneder.

Veibiten som bedre knytter Albir til riksvei N332 har vært påtenkt siden 2005 og preget av utallige løftebrudd med tanke på tidsplanen. Alfaz del Pi kommune vil også bygge en ny gangbro for gående og syklende. Ordfører Vicente Arques sa til pressen den nye broen skulle være ferdig innen utgangen av 2018. Byggearbeidene er ennå ikke påbegynt.

Den nye adkomstveien vil gjøre adgangen til Albir enklere og man regner med den vil føre til en reduksjon i trafikken i krysset ved McDonald på rundt 10%. Veibiten vil bedre kytte Albir og Alfaz del Pi sammen noe som er å tråd med de mål man lenge har hatt i kommunen.

Området rundt den nye adkomstveien har fortsatt store ubebyggde arealer og det er her man vil se Albir og Alfaz del Pi vokse i årene som kommer. Å løse opp i infrastruktur-problemene er viktig for de nye prosjektene man planlegger her på begge sider av N-332.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter