Vikingposten med løgn om nordmenn og valg i Spania

Publisert

11. november publiserte Spaniaposten nyheten om at Eric Svanberg ikke får fortsette på listen for Partido Popular i Alfaz del Pi. Internt i partiet har man lenge snakket om ”hans juridiske problemer”. Nordmannen satt som byråd for sport og ungdom i Alfaz del Pi kommune fra 2003 til 2007 til tross for at spansk lov sier spesifikt om nordmenn at man kun kan delta som velger men ikke bli valgt eller stille på liste.

25. november kom Vikingposten med “nyheten” om at både Svanberg og Marandi som nordmenn lovlig kan stille som kanidater.

I valginfo fra “Diputacion de Alicante” står det:

Por su parte, los nacionales extracomunitarios, incluidos los ciudadanos noruegos, no tienen reconocido el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, no pueden ser elegidos.

Oversatt til norsk:

“Ikke EU-borgere, deriblant norske borgere, har ikke rett til passiv deltakelse og kan derfor ikke bli valgt.”

Lovteksten finnes i “Boletin Oficial del Estado” som ble publisert 27.06.1991.

25. November publiserer Vikingposten sitt ”svar” på dette i artikkel hvor de skriver ”Eric Svanberg og Elisabeth Marandi er begge norske statsborgere, men oppfyller kravene til å stille som politikere og kandidater til kommunevalg i Spania.”

Videre står det i samme artikkel i Vikingposten. ”Har du meldt flytting til Spania og bodd her i mer enn tre år, kan du stemme ved valget til våren.”

Også dette er helt feil, ingen får stemme ved valg i Spania uten å være oppført i valgmanntallet.

De nordmenn som følger Vikingpostens beskrivelse av hvordan man stemmer ved lokalvalget til våren vil i beste fall bli avvist ved valglokalet.

Les Spaniapostens sak: Slik får du stemmerett i Spania

Artikkelen Vikingposten publiserte ble siden fjernet fra nettsiden etter at Spaniapostens redaktør tok kontakt med dem. Men en kopi av artikkelen fra 25. november finnes uansett lagret her. Det har ikke blitt publisert noen beklagelse, korrigering eller noen forklaring på skandaleoppslaget fra Vikingpostens side.

Elisabeth Pariza MarandiElisabeth Pariza Marandi (PSOE) har over lang tid feilaktig blitt fremstilt i Vikingposten som folkevalgt og ”ordførerens høyre hånd” i Alfaz del Pi. Helt presist er dette ikke, Marandi arbeider i en stilling underlagt byråden Genoveva Tent (PSOE), i Alfaz del Pi kommune og skal først og fremst bistå henne i tillegg til å være er kommunens “norske” kontaktperson.

Marandi har ennå ikke svart på Spaniapostens spørsmål om hennes eventuelle norske statsborgerskap og valgbarhet ved kommunevalg. Det er uansett en teoretisk problemstilling ettersom hun ikke har vært aktuell som kanidat på noen valgliste.

Hennes svært begrensede erfaring fra arbeidslivet består i hovedsak av det hun har gjort med sine foreldre som arbeider med eiendom i Alfaz del Pi kommune. Elisabeth Pariza Marandi har tidligere sagt til Spaniaposten at de “de største” i Alfaz del Pi.

Brukte politisk stilling for å selge eiendom
Eric Svanberg (PP) har brukt sin trolig ulovlige rolle i politikken til å promotere seg selv som eiendomsmegler. 26.11.2011 finner Spaniaposten denne teksten på finn.no i tilknytning til flere eiendomer som er lagt ut for salg på den norske eiendomsportalen.

SUNLIM drives av nordmannen Eric Svanberg som var den første utlending som er valgt inn i et spansk kommunestyre og han sitter fortsatt i kommunestyret i Alfaz kommune. Det sier seg selv at han har en bred kontaktflate og en solid kunnskap om kommunen, og at han har solid forankring både i det spanske og det norske miljøet i området.

Objektene med teksten er fjernet fra finn.no etter Spaniapostens oppslag men en kopi finnes lagret her.

Eric Svanberg var blant annet ansiktet utad for selskapet ”SUNLIM” som forsøkte å realisere prosjektet “Palmelunden seniorboliger” i Alfaz del Pi. Prosjektet ble markedsført over flere helsiders annonser i Vikingposten men det ble aldri realisert.

Det er Vikingpostens Leif Kverneland, som skrev artikkelen som ”hvitvasket” Svanberg. Journalisten kjøpte sin bolig i Alfaz del Pi av nettopp den utbyggeren Eric Svanberg arbeidet for inntil nylig.

Eric Svanberg - Leif Kverneland

Sammen har de to blant annet deltatt som statister under innspillingen av ”Asterix” på Costa Blanca. Her Svanberg avbildet nede til venstre med Leif Kverneland øverst til høyre.

Den aktuelle utbyggeren er naboen til Kverneland

Kverneland har gitt politiker og eiendomsmegler Svanberg og utbyggeren han arbeidet for, mye utelukkende positiv omtale siste årene.

Nå også ett forsøk på å hvitvaske den tidligere politikeren i en svært alvorlig sak.

FØR: Til tross for at vi i SpaniaPosten la frem klare henvisninger til spansk lov som tydelig viste at norske borgere ikke kan stille til valg i Spania valgte Vikingposten å hevde det helt motsatte.
ETTER: Uten noen beklagelse eller kommentar i artikkelen fjernet Vikingposten bilde av den ulovlig valgte byråden og tok bort påstanden om at nordmenn kunne stå på valglister i Spania.

Les også:

Eric Svanberg (PP) får ikke stille til gjenvalg

PP’s norske kontakt nekter partitilknytning

Alfaz del Pi: Byråd med dyre vaner

Alfaz del Crime: Svindel fra invalide og formuer stjålet fra norske pensjonister

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter